Blog

Hierarchia postępowania z odpadami
Hierarchia postępowania z odpadami

2023-05-26

Hierarchia postępowania z odpadami Ilość wytwarzanych śmieci może wymknąć się spod kontroli, jeśli wytwórcy i posiadacze odpadów nie wdrożą odpowiednich procedur radzenia sobie z tym problemem.

Odpady radioaktywne
Odpady radioaktywne i ich utylizacja

2023-05-26

Odpady radioaktywne i ich utylizacja Rosnący udział elektrowni atomowych w produkcji energii w niektórych państwach wynika z niekwestionowanych zalet tego procesu.

Zerowe sprawozdanie o odpadach
Zerowe sprawozdanie o odpadach

2023-05-26

Zerowe sprawozdanie o odpadach W związku z narastającymi wątpliwościami natury prawnej w zakresie odbioru i wywozu śmieci, kilka lat temu pojawiła się nowelizacja aktu normatywnego w randze ustawy.

Odpady organiczne
Czym są odpady organiczne?

2023-05-26

Czym są odpady organiczne? Temat śmieci bio coraz częściej pojawia się w mediach. Zmiany legislacyjne w dziedzinie segregacji i utylizacji powodują, że firmy i osoby prywatne stają przed koniecznością szybkiego wdrożenia nowych procedur.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Kto może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

2023-05-26

Kto może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Powszechnym problemem we współczesnej gospodarce staje się masowa produkcja śmieci. Należy wdrożyć efektywne metody zarządzania i kontroli w celu ochrony środowiska naturalnego, które coraz mocniej odczuwa negatywne konsekwencje działalności człowieka.

Karta ewidencji odpadu
Do czego służy karta ewidencji odpadów?

2023-05-26

Do czego służy karta ewidencji odpadów? Segregowanie i wywóz śmieci podlega licznym regulacjom, które mają zapewnić przejrzystość i usprawnić procesy kontroli ze strony zewnętrznych organów.

Spalarnia odpadów
Jak działa spalarnia odpadów?

2023-05-26

Jak działa spalarnia odpadów? Wieść o budowie każdej kolejnej spalarni przemysłowej budzi zagorzały sprzeciw mieszkańców okolicy, którzy postanawiają walczyć o czyste powietrze i zablokować inwestycję.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

2023-05-26

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych Pozostałości po działaniach człowieka często wymykają się spod kontroli. Ogromne ilości śmieci stanowią poważny problem, z którym muszą sobie poradzić obywatele i ustawodawcy.

Kody odpadów medycznych
Kody odpadów medycznych i ich klasyfikacja

2023-05-26

Kody odpadów medycznych i ich klasyfikacja Pozostałości sztuczne i biologiczne są nieodłączną częścią działalności służby zdrowia. Powstają w szpitalach, klinikach, laboratoriach i innych placówkach medycznych, będąc rezultatem leczenia pacjentów oraz prowadzenia badań diagnostycznych.

Czym są odpady medyczne?
Czym są odpady medyczne?

2023-05-26

Czym są odpady medyczne? Działalność placówek szpitalnych, przychodni lub aptek zawsze generuje określone ilości zbędnych materiałów, które należy poddać legalnemu odbiorowi i ekologicznemu zagospodarowaniu.