Co oznacza kod 16 02 14?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co oznacza kod odpadu 16 02 14?

Rozporządzenie Ministra Klimatu dotyczące katalogu odpadów precyzuje, że grupa 16 obejmuje odpady, które nie mogą być przyporządkowane do żadnej z grup od 01 do 15 i od 17 do 20. Klasyfikacja odpadów w pierwszej kolejności następuje według źródła ich powstania. W sytuacji, gdy nie można przyporządkować odpadu do określonej grupy źródła, stosuje się kod kończący się na 99 (inne nie wymienione odpady). Jakie odpady określane są kodem 16 02 14?

Jakie odpady oznakowane są jako 16 02 14?

W przypadku kodu 16 02 14, należy go zlokalizować w podgrupie 16 02, która obejmuje odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to, że mamy do czynienia z odpadami tego typu. Następnie warto sprawdzić, czy nasz odpad pasuje do kodów 16 02 09 do 16 02 13. Jeśli nie spełnia on kryteriów tych grup, przypisuje się mu kod 16 02 14.

Poniżej zamieszczamy różnorodne przykłady odpadów, które mogą być zaklasyfikowane do tego kodu:

  1. Sprzęt komputerowy: komputery, klawiatury, myszki komputerowe, tablety, noteboki, laptopy, palmtopy, drukarki, plotery, skanery, zasilacze, koncentratory, modemy, huby oraz inne urządzenia komputerowe i służace do obsługi domowych sprzętów elektronicznych.
  2. Sprzęt biurowy: telefony, faxy, telexy, dalekopisy, telefony komórkowe, smartfony, maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, kalkulatory, kasy fiskalne, rzutniki, centrale telefoniczne, itp.
  3. Elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, wycinarki, pilarki, kosy, piły oraz wszelkie inne urządzenia tego typu
  4. Sprzęt przemysłowy: kamery przemysłowe, systemy monitorujące, systemy nadawczo-odbiorcze, radiostacje, odtwarzacze CD, systemy radiowęzłowe, megafony, krótkofalówki itp.
  5. Sprzęt domowy stosowany w zakładach: radioodbiorniki, radioodtwarzacze, magnetowidy, anteny satelitarne, tunery satelitarne, kamery wideo,  magnetofony, odtwarzacze CD itp.

Do czego służą kody odpadów?

Kody odpadów służą przede wszystkim do oznakowania różnorodnych rodzajów odpadów generowanych w przedsiębiorstwach, firmach, zakładach usługowych. Z klasyfikowania odpadów numerami kodów zwolnione są m.in. osoby fizyczne i miejsca wytwarzania odpadów komunalnych.

Nawiązanie współpracy z firmą, która ma wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami o różnorodnych kodach ma niebagatelne znaczenie dla prowadzenia biznesu.

Kody składają się z sześciu cyfr, w których dwie pierwsze oznaczają grupę, dwie kolejne – podgrupę, a dwie kolejne – rodzaj odpadu. Odpady klasyfikuje się ze względu na sposób ich powstawania, a także surowce, z których są wykonane. Odpowiednie klasyfikowanie odpadów wymaga znajomości poszczególnych kodów oraz posiadania odpowiednich opakowań i miejsca do magazynowania tych odpadów.

Odbiór odpadów o kodzie 16 02 14

Jeżeli w Twoim zakładzie istnieje potrzeba uregulowania segregacji odpadów, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zajmujemy się profesjonalnym odbiorem, składowaniem oraz utylizacją odpadów oznaczonych wszystkimi kodami, w tym również tym kodem. Podejmując współpracę z naszą firmą decydujesz się na terminowość, działanie zgodnie z literą prawa i ekologię. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Pozostajemy do dyspozycji!

 

Kod odpadu 16 02 14

Kod odpadu 16 02 14

Zobacz też:

Pojemniki na śmieci Elbląg
Gdzie wywozić gruz?
Odpady budowlane Szczecin
Wywóz śmieci Knurów
Wywóz gruzu Nysa