Co to są odpady komunalne?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co to są odpady komunalne i jak je definiujemy ?

Duża część osób zastanawia się nad pytaniem, co to są odpady komunalne. Nie powinno to nikogo specjalnie dziwić, skoro mamy z nimi do czynienia na co dzień.

Stwierdzenie to niejako odsłania ich definicję i sprawia, że możemy na nie spojrzeć pod innym kątem. Kolejnym określeniem jakie pojawia się w charakterze synonimu odpadów komunalnych są śmieci bytowe. Naszym zdaniem pełniej obrazują one ten rodzaj nieczystości określając źródło ich pochodzenia. Przymiotnik „bytowe” wskazuje tutaj, że mamy do czynienia z odpadami, które pochodzą z naszego codziennego życia i najpowszechniej występują w środowisku. W kontekście obowiązującego prawodawstwa wydziela się 5 rodzajów tego typu śmieci. Każdy z nich powinien być umieszczany w pojemniku lub worku o określonym kolorze. Należą do nich:

Co to są odpady komunalne?

  • Tworzywa sztuczneodpady komunalne, które są wykonane z plastiku opakowaniowego noszą miano tworzyw sztucznych. Śmieci takie jak butelki po napojach czy środkach do prania wyrzuca się do kosza w kolorze żółtym. Na ogół zbiórka plastiku połączona jest z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi. Taka możliwość wynika przede wszystkim z konieczności wydzielenia ze strumienia tworzyw sztucznych odpowiednich kolorów i rodzajów plastiku. Segregacji metalu i opakowań wielomateriałowych dokonuje się w tym procesie niejako przy okazji.
  • Szkło – za odpady komunalne uważa się także szkło, któremu można przypisać kod odpadu zarówno z grupy „20” jak i „15”. W przetargach na wywóz śmieci oznaczenia te używane są zamiennie, a dotyczą tego samego rodzaju nieczystości. Przy zbiórce szkła w przydomowych pojemnikach trzeba pamiętać o tym, że dotyczy ona szkła opakowaniowego. Do śmietników w kolorze zielonym nie można zatem wrzucać szyb czy też pobitych luster.
  • Papier – do grona odpadów komunalnych zalicza się także papier. Zgodnie z przepisami środowiskowymi składuje się go w pojemniku koloru niebieskiego. Za papier uważa się tekturę, które jest powszechnie używana w logistyce. Wiele osób do odpadów papieru błędnie włącza także tetrapaki, które są zbudowane z wielu różnych surowców takich jak tworzywa sztuczne, czy też aluminium.
  • BIO – w naszych domach bardzo często mamy do czynienia z odpadami biodegradowalnymi. Pochodzą one z naszych kuchni oraz ogrodów. Kody, które odpowiadają za ten rodzaj śmieci to 20 02 01 i 20 01 08. Śmieci, które po przetworzeniu nadają się do kompostowania składuje się w koszach koloru brązowego. W zależności od regionu w Polsce niekiedy używa się do tego celu pojemników z rusztem. Do lokalnych obwarowań należy również kwestia wyrzucania odpadów BIO do worków lub gromadzenia luzem.
  • Zmieszane odpady komunalne to także wszystko to, czego nie sposób wysegregować. Jeśli zatem mamy do czynienia z takimi odpadami jak śmieci higieniczne, czy też popioły to miejsce ich przeznaczenia będzie pojemnik koloru czarnego. Jak świadomi członkowie społeczeństwa recyklingu musimy dokładać wszelkich starań, aby było ich jak najmniej.

 

Odpady komunalne

Odpady komunalne

 

Zobacz też:

Co to są odpady budowlane ?
Gdzie wyrzucać styropian ?
Gdzie wyrzucać szkło ?
Wywóz gruzu Białystok
Wywóz gruzu Bydgoszcz
Wywóz gruzu Bytom