Co to są odpady opakowaniowe?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co to są odpady opakowaniowe i jak przebiega ich recykling?

Obowiązek segregacji odpadów dla osób prywatnych i firm wymusił konieczność zastanowienia się nad tym, co to są odpady opakowaniowe.

Nie może to dziwić, skoro konieczność selektywnej zbiórki odpadów jest wymagana prawem. Dostosowanie się do wciąż zmieniających przepisów wymaga zdiagnozowania z czym tak naprawdę mamy do czynienia. I choć problematyka śmieciowa nie jest nikomu z nas obca to warto ją sukcesywnie zgłębiać. Patrząc na przepisy, które zawiera ustawa o odpadach za śmieci opakowaniowe uważa się odpady należące do grupy „15”. Do tego typu nieczystości zaliczyć możemy:

Jakie wyróżniamy odpady opakowaniowe?

  • Papier – odpady opakowaniowe to w dużej mierze papier. Ma on kod odpadu 15 01 01 i jest spotykany pod bardzo wieloma postaciami. W miarę upływu czasu oraz zmiany naszych przyzwyczajeń konsumpcyjnych dziś papier to nie tylko gazety czy kolorowe magazyny. Takie opakowania jak kartony są bowiem na masową skalę stosowane w logistyce. Do zbiórki papieru wykorzystuje się worki, pojemniki na odpady lub kontenery. W zależności od rodzaju przestrzeni załadunkowej surowce te odbierane są przez śmieciarki lub samochody nie posiadające funkcji kompaktującej.
  • Szkło – w przedsiębiorstwach, które pracują w większości branż problem szkła jest raczej marginalny. Pod kątem odpadowym ma ono kod 15 01 07. Do pojemnika lub worka na szkło wrzucamy przede wszystkim butelki po napojach lub słoiki po jedzeniu. Nie można mylić szkła opakowaniowego z budowlanym. Te dwa rodzaje nieczystości mają zupełnie inne właściwości fizyczne. Szkło budowlane legitymuje się kodem 17 02 02, a kontener na odpady można zamówić na naszym portalu.
  • Tworzywa sztuczne – takie śmieci jak butelki plastikowe czy folię odbiera się pod kodem 15 01 02. Podobnie jak w przypadku szkła, tworzyw sztucznych o charakterze opakowaniowym nie wolno pomylić z tworzywami budowlanymi. W przypadku mieszkańców odpady z plastiku zbierane są łącznie z metalami, czyli takimi śmieciami jak np. puszki po jedzeniu. W przypadku odbioru komercyjnego należy zapytać przewoźnika w jaki sposób przygotować odpady do utylizacji.
  • Zmieszane odpady opakowaniowe – wiele sieci hipermarketów spożywczych i budowlanych nie ma technicznych możliwości na odbiór poszczególnych frakcji odpadów oddzielnie. Wynika to ze stosowanych przez nie praktyk i braku miejsca na cały szereg pojemników na śmieci. W takiej sytuacji bardzo często kosze na szkło, papier czy tworzywa są zastępowane przez praso kontener. Tego typu zbiornik potrafi zmniejszyć objętość odpadu i pozwolić na zgromadzenie nawet 10 ton surowców. W katalogu odpadu tak wyglądające odpady uważa się za kod 15 01 06.

 

Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe

 

Wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką odsyłamy do: Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. .

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać tworzywa sztuczne ?
Jak pozbyć się gruzu budowlanego ?
Jak segregować śmieci ?
Wywóz gruzu Chorzów
Wywóz gruzu Częstochowa
Wywóz gruzu Dąbrowa Górnicza