Co to są odpady remontowe?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Definicja odpadów remontowych

Odpady remontowe to według definicji jaką można znaleźć w katalog odpadów to „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

Znajomość przedstawicieli tego rodzaju śmieci przydaje się nie tylko właścicielom firm z branży remontowej, ale i każdemu z nas. W końcu od właściwiej kwalifikacji poszczególnych rodzajów nieczystości uzależniona jest jakość segregacji. Jeśli więc zależy nam na dobru naszej planety to powinniśmy przykładać dużą uwagę do tego jakie odpady powstają w naszym domu lub miejscu pracy.

Jakie są odpady remontowe?

Patrząc od strony teoretycznej grupa odpadów remontowych składy się z 8 podgrup:

 1. 17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 2. 17 02 – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 3. 17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych`
 4. 17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
 5. 17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
 6. 17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
 7. 17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające gips
 8. 17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontażu

Popularne rodzaje odpadów remontowych

Do najpopularniejszych odpadów remontowych zaliczyć możemy:

 • 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07odpady gruzu w zależności od rodzaju przyjmują różny kod odpadu. Sporządzając kartę przekazania odpadów powinniśmy uściślić jakiego rodzaju gruz chcemy przekazać do zagospodarowania. Wbrew pozorom tego typu informacje są niezbędne, aby prawidłowo wypełnić dokumenty i przekazać je za pośrednictwem portalu BDO wybranemu Usługobiorcy. Każdemu z Państwa polecamy nasze usługi w zakresie wynajmu kontenerów na gruz.
 • 17 03 80 – z odpadową papą do czynienia mają przede wszystkim firmy rozbiórkowe oraz dekarskie. I choć papa nie jest już tak popularna jak kiedyś to nadal przy większych inwestycjach generowane są duże ilości tego rodzaju śmieci. Papy podobnie jak wszystkich pozostałych nieczystości budowlanych nie można gromadzić w koszach na śmieci komunalne.
 • 17 06 04 – pod kodem 17 06 04 w katalogu odpadów znajduje się styropian. Powstaje on podczas prac dociepleniowych. Zadaniem odpowiedzialnego Inwestora jest znalezienie podmiotu, który go zutylizuje, a fakt ten potwierdzi odpowiednim wpisem w Bazie Danych Odpadowych. Chcąc zamówić wywóz styropianu, warto wziąć pod uwagę fakt, że zajmuje on dużo miejsca w kontenerze. Dobrze jest zatem przed złożeniem zamówienia określić jaki zbiornik pomieści powstałe nieczystości.
 • 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 to jeden z najpopularniejszych w kraju typów odpadów budowlanych. Pod tym kodem oddawane są do utylizacje nieczystości, które przede wszystkim nie są jednorodne i stanowią zbiór wielu rodzajów śmieci. Nasza firma zapewnia do ich wywozu kontenery na odpady budowlane, które można zamówić telefonicznie lub mailowo.

 

Odpady remontowe

Odpady remontowe

 

Zobacz też:

Odpady w firmie budowlanej
Kod odpadu gruzu budowlanego
Kody odpadów budowlanych
Wywóz szamba Lublin
Kontener na odpady budowlane Chrzanów
Kontener na odpady budowlane Ciechanów