Co to są odpady zielone?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak definiujemy odpady zielone?

Wiele osób zastanawia się nad tym co to są odpady zielone. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro tak wiele w obecnych czasach mówi się o konieczności segregowania odpadów.

A, że temat odpadów zielonych jest dość szeroki, warto go omówić na łamach niniejszego bloga. Pozyskana w ten sposób wiedza pomoże lepiej sortować śmieci, w razie potrzeby ułatwi zamówienie potrzebnego kontenera lub worka typu big bag. Omawianie tematu śmieci takich jak obierki po ziemniakach, skoszona trawa czy liście należy najpierw usystematyzować. Można to zrobić dzieląc śmieci biodegradowalne na odpowiednie kody. W przypadku odpadów zielonych będzie to:

Jakie kody odpowiadają odpadom zielonym?

  • Kod 20 02 01odpady zielone to nic innego jak odpady ulegające biodegradacji. W tym kontekście zaliczyć do nich możemy nieczystości pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych. Jeśli więc wyrzucimy trawę nagromadzoną w kosiarce do brązowego kosza na śmieci to zawartości przypiszemy kod 20 02 01. W przypadku mieszkańców odpady zielone odbierane są w ramach gminnego systemu zbiórki przez śmieciarki lub pojazdy bez funkcji kompaktującej. Komercyjne działalność, które polega np. na wywiezieniu gałęzi z parku wymaga wynajęcia kontenera na bio od wybranej firmy komunalnej.
  • Kod 20 01 08 – reprezentantem odpadów zielonych są także odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Powstają one wszędzie tam, gdzie przyrządzane są posiłki i wykorzystuje się do tego celu warzywa. Jak powszechnie wiadomo niejadalne części roślin stanowią odpad, który w tym przypadku ma kod 20 01 08. W zależności od regionu do pojemników na odpady kuchenne można czasami wyrzucić pieczywo lub skórki od cytrusów. Niekiedy jednak obierki po bananach, czy skórki od pomarańczy mogą być potraktowane jako zanieczyszczenie.
  • Kod 02 03 04 – w przypadku firm zajmujących się przetwórstwem owoców i warzyw, odpady zielone określane są kodem 02 03 04 (surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa). Kodem tym będą się posługiwały firmy, które np. mrożą owoce lub produkują z nich dżemy. Odbiór odpadów o kodzie wymaga przygotowania karty przekazania odpadu w Bazie Danych Odpadowych i nie podlega pod gminne systemy zbiórek odpadów.

 

Odpady zielone

Odpady zielone

Zobacz też:

Ile M3 ma 1 tona gruzu?
Jak pozbyć się gruzu budowlanego?
Jak segregować śmieci?
Wywóz śmieci z budowy
Wywóz odpadów budowlanych Radom
Wywóz odpadów budowlanych Rzeszów