Co wrzucamy do bio pojemników?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Odpady bio, co wrzucamy

Wątpliwości związane z tym, co wrzucamy do bio towarzyszą dziś bardzo wielu osobom. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim obraz współczesnego świata i swoisty bałagan informacyjny.

Producenci poszczególnych dóbr prześcigają się w byciu postrzeganym jako firmy, które są ekologiczne. Nic więc dziwnego, że na wielu opakowaniach umieszczane są informacje, że dany karton, worek czy obwoluta są biodegradowalne. Tymczasem w kontekście obowiązujących standardów na niewiele zdają się tego typu dane. Odpady biodegradowalne należą do grupy „20” i są odbierane w ramach systemu zbiórki, który jest organizowany przez Gminy. Różnią się one między sobą, a dwa najpopularniejsze rodzaje nieczystości to:

Odpady biodegradowalne, co wrzucamy

  • Odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu: 20 02 01) – rozważania o tym, co wyrzucamy do bio warto rozpocząć od odpadów ulegających biodegradacji. W tramach tego rodzaju nieczystości odbierane są przede wszystkim śmieci z ogrodu takie jak: trawa, chwasty lub liście, a także niekiedy ziemia ogrodowa czy zgniłe owoce. W niektórych częściach Polski za nieczystości o kodzie 20 02 01 uznaje się także popiół z węgla drzewnego, który pochodzi z domowych kominków. Zasady zbiórki odpadów BIO są różne. O ile nie ma rozgraniczenia pomiędzy odpadami o kodzie 20 02 01, a 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) to do brązowych koszy na śmieci można wrzucać także resztki warzyw i owoców, które pochodzą z przyrządzania posiłków.
  • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod odpadu: 20 01 08) – wiele pytań na temat tego, co wyrzucamy do bio mają także osoby, zajmujące się gotowaniem. Niezależnie od tego, czy są to panie domu, czy kucharze w restauracjach to bardzo często pojawiają się dylematy, co można gromadzić w ramach danej frakcji nieczystości. Przyjmuje się, że w koszach na odpady kuchenne ulegające biodegradacji można gromadzić obierki od ziemniaków, obrzynki z obierania warzyw czy też liście np. od kapusty lub sałaty i chleb. Do zbiorników w kolorze brązowym nie powinno się natomiast wrzucać resztek z posiłków, które poddane zostały obróbce termicznej. Pełną listę nieczystości, które mogą znajdować się w pojemnikach do bio posiada wywóz gruzu Sosnowiec.

 

Co wrzucamy do bio?

Co wrzucamy do bio?

 

Zobacz też:

Big bagi na gruz, odpady budowlane
Kontener na odpady remontowe
Kontener na odpady zielone
Wywóz gruzu Tychy
Wywóz gruzu Warszawa
Wywóz gruzu Wrocław