Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Wiele osób miewa wiele wątpliwości na temat tego, co zaliczamy do odpadów budowlanych. Nie ma się co dziwić, skoro odpady budowlane są 1 z 20 grup odpadów.

W nomenklaturze odpadowej śmieci pochodzące z remontu, rozbudowy, prac wykończeniowych lub rozbiórek swój kod rozpoczynają od liczby „17”. W omawianej przez nas grupie nieczystości wyróżniamy 50 kodów, wśród których znaleźć można także odpady niebezpieczne. W odróżnieniu od innych śmieci mają one przy swoim kodzie „*”, która oznacza, że sposób postępowania z nimi wymaga większej dawki uwagi. Tymczasem firmy budowlane lub prywatni wytwórcy odpadów mają do czynienia najczęściej z takimi nieczystościami jak:

Jakie są najbardziej popularne odpady budowlane?

  • Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 – odpady budowlane o kodzie 17 09 04 to bodaj najczęściej odbierane śmieci z remontu oraz budowy. Wywóz ich w tzw. miksie jest możliwy tylko wówczas, gdy odpadów nie można rozdzielić na takie podgrupy jak choćby papa, czy styropian. Do transportu odpadów budowlanych służą najczęściej kontenery 5 M3, 7 M3 i worki big bag.
  • Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – dobrym przykładem w temacie tego, co zaliczamy do odpadów budowlanych jest styropian budowlany. Ma on kod 17 06 04 i cechuje się dużą objętością oraz relatywnie niską wagą kontenera. Na wywóz styropianu oraz pozostałych odpadów budowlanych sporządza się karty przekazania w Bazie Danych Odpadowych, czyli tzw. BDO. Portal Gruzy.pl pośredniczy w odbiorze styropianu na terenie całego kraju.
  • Odpadowa papa – jeśli chcemy omówić temat dotyczący tego co zaliczamy do odpadów budowlanych to nie możemy zapominać o papie. W momencie zrzucenia papy z dachu przybiera ona kod 17 03 80 i wymaga osobnej utylizacji. Ceny wywozu papy są zazwyczaj wyższe od kosztów utylizacji styropianu i odpadów o kodzie 17 09 04. Najczęściej utylizację papy rozlicza się biorąc pod uwagę cenę transportu i koszt zagospodarowania 1 Mg odpadu.

 

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

 

Zobacz też:

Sposoby wykorzystania gruzu
Jak segregować śmieci ?
Jak zorganizować odbiór gruzu ?
Wywóz gruzu Mińsk Mazowiecki
Wywóz gruzu Piaseczno
Wywóz gruzu Płock