Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Wiele osób miewa wiele wątpliwości na temat tego, co zaliczamy do odpadów budowlanych. Nie ma się co dziwić, skoro odpady budowlane są 1 z 20 grup odpadów.

Zamów kontener

W nomenklaturze odpadowej śmieci pochodzące z remontu, rozbudowy, prac wykończeniowych lub rozbiórek swój kod rozpoczynają od liczby „17”. W omawianej przez nas grupie nieczystości wyróżniamy 50 kodów, wśród których znaleźć można także odpady niebezpieczne. W odróżnieniu od innych śmieci mają one przy swoim kodzie „*”, która oznacza, że sposób postępowania z nimi wymaga większej dawki uwagi. Tymczasem firmy budowlane lub prywatni wytwórcy odpadów mają do czynienia najczęściej z takimi nieczystościami jak:

Jakie są najbardziej popularne odpady budowlane?

  • Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 – odpady budowlane o kodzie 17 09 04 to bodaj najczęściej odbierane śmieci z remontu oraz budowy. Wywóz ich w tzw. miksie jest możliwy tylko wówczas, gdy odpadów nie można rozdzielić na takie podgrupy jak choćby papa, czy styropian. Do transportu odpadów budowlanych służą najczęściej kontenery 5 M3, 7 M3 i worki big bag.
  • Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – dobrym przykładem w temacie tego, co zaliczamy do odpadów budowlanych jest styropian budowlany. Ma on kod 17 06 04 i cechuje się dużą objętością oraz relatywnie niską wagą kontenera. Na wywóz styropianu oraz pozostałych odpadów budowlanych sporządza się karty przekazania w Bazie Danych Odpadowych, czyli tzw. BDO. Portal Gruzy.pl pośredniczy w odbiorze styropianu na terenie całego kraju.
  • Odpadowa papa – jeśli chcemy omówić temat dotyczący tego co zaliczamy do odpadów budowlanych to nie możemy zapominać o papie. W momencie zrzucenia papy z dachu przybiera ona kod 17 03 80 i wymaga osobnej utylizacji. Ceny wywozu papy są zazwyczaj wyższe od kosztów utylizacji styropianu i odpadów o kodzie 17 09 04. Najczęściej utylizację papy rozlicza się biorąc pod uwagę cenę transportu i koszt zagospodarowania 1 Mg odpadu.

 

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

 

Zobacz też:

Sposoby wykorzystania gruzu
Jak segregować śmieci ?
Jak zorganizować odbiór gruzu ?
Wywóz gruzu Mińsk Mazowiecki
Wywóz gruzu Piaseczno
Wywóz gruzu Płock