Co zawiera katalog odpadów?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co zawiera katalog odpadów?

Zarządzanie odpadami oraz sam katalog odpadów to kwestie, których nie można bagatelizować zarówno ze względu na ekologię, jak i ewentualne kary, które mogą zostać nałożone za brak segregacji.

Przedsiębiorcy dodatkowo muszą prowadzić jeszcze ewidencję odpadów, klasyfikując je zgodnie z obowiązującym katalogiem. Czym on jest? Jak wyglądają kody odpadów i po co je wprowadzono? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest katalog odpadów?

Katalog odpadów to określona rozporządzeniem Ministra Środowiska klasyfikacja odpadów dzieląca je na grupy, podgrupy oraz rodzaje. Dotyczy ona przede przedsiębiorców, w związku z czym to właśnie oni bardzo często wpisują do wyszukiwarki hasło: katalog odpadów rozporządzenie. Katalog odpadów obowiązuje bowiem na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów i dzieli wszystkie odpady na 20 grup, w ramach których wydzielane są podgrupy oraz rodzaje. Jak klasyfikowane są odpady? Otóż, katalog grupuje je według źródła powstawania, co pozwala wyróżnić między innymi odpady z rolnictwa, czy odpady z budownictwa.

Zgodnie z ustawą o odpadach każdy ich posiadacz powinien je ewidencjonować według obowiązującego katalogu odpadów. Warto jednak wiedzieć, że istnieją wyjątki od tej zasady, które dotyczą przede wszystkim wytwórców odpadów komunalnych, osób oddających pojazdy na złom, rolników gospodarujących na mniej niż 75 ha, osób fizycznych i jednostek niebędących przedsiębiorcami wykorzystujących odpady na potrzeby własne oraz podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów.

Kody odpadów – jak wyglądają i po co je wprowadzono?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie katalog kodów odpadów klasyfikuje je na poszczególne grupy. Odpowiadają im przypisane kody, które składają się z sześciu cyfr. Dwie pierwsze określają grupę, dwie kolejne podgrupę, a dwie ostatnie rodzaj odpadów. Po co je wprowadzono? Otóż, stworzenie katalogu odpadów miało na celu przede wszystkim ułatwienie zarządzania gospodarką odpadami, co wpływa zarówno na ekologię, jak i ilość odpadów trafiających do recyklingu. Ewidencja pozwala uszczelnić bowiem system zarządzania odpadami, a co za tym idzie wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Dlaczego warto segregować odpady?

Segregowanie odpadów to czynność, którą warto wdrożyć nawet wtedy, gdy nie wymagane jest prowadzenie ewidencji odpadów. Pozwala bowiem nie tylko ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska, ale również zmniejszyć opłaty za ich wywóz, co powinno przekonać osoby podchodzące sceptycznie do kwestii recyklingu. Istotne jest zatem nie tylko to, by umieszczać śmieci w odpowiednich pojemnikach, ale również to, by oddawać odpady niebezpieczne do specjalnych punktów odbioru. W przypadku odpadów gabarytowych, czy budowlanych można natomiast zamówić dedykowaną usługę odbioru z posesji, czego przykładem może być wywóz gruzu Katowice.

Podsumowując należy stwierdzić, że katalog odpadów to klasyfikacja, która zawiera podział odpadów na poszczególne rodzaje. W efekcie ułatwia to gospodarkę odpadami, co wpływa zarówno na koszty ich wywozu, jak i ekologię.

 

Co zawiera katalog odpadów?

Co zawiera katalog odpadów?

Zobacz też:

Jak powinno działać wysypisko śmieci?
Kontener na odpady budowlane Świebodzice
Kontener na odpady budowlane Świebodzin
Gdzie wyrzucić szczoteczkę do zębów?
Czym jest PSZOK, jak działa?
Wynajem ogrodzeń tymczasowych