Czego nie wyrzucać do kontenera na odpady budowlane?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Czego nie wyrzucać do kontenera na odpady budowlane?

Wielu odbiorców usług komunalnych zastanawia się czego nie wyrzucać do kontenera na odpady budowlane. Nie może to dziwić, skoro złe zagospodarowanie dostępnej przestrzeni może być brzemienne w skutkach.

Konsekwencją takiego zachowania może być np. konieczność dopłaty za utylizację nieczystości lub przesortowania śmieci. Aby tego uniknąć, warto w zamówionym zbiorniku umieszczać tylko to, co jest zgodne z jego przeznaczeniem. Kontener na odpady poremontowe służy do gromadzenia nieczystości z grupy „17”. Mogą się w nim znaleźć zatem takie odpady jak zbierana oddzielnie papa, styropian, szkło, drewno czy też tzw. mix odpadów pochodzący z prac budowlanych. Pod żadnym pozorem nie można jednak w tego typu kontenerze gromadzić:

Przykłady odpadów, których nie można wyrzucać do kontenera na odpady budowlane

  • Elektroniki i zużytego sprzętu elektrycznego – aby odpowiedzieć na pytanie, czego nie wyrzucać do kontenera na odpady budowlane, warto rozważania rozpocząć od elektroniki. Pokusa jej umieszczenia w zbiorniku jest tym większa, o ile nie jest on w pełni wykorzystany. Tymczasem urządzenia zasilane prądem lub bateriami podlegają pod odrębne przepisy środowiskowe i należy je zagospodarować oddzielnie.
  • Odpadów komunalnych – bardzo często zdarza się, że kontener podstawiony na budowę jest wykorzystywane przez pracowników do wyrzucania śmieci komunalnych. Takie odpady jak butelka po wodzie mineralnej, resztki jedzenia czy też jednorazowe opakowania służące do przechowywania posiłków trzeba wyrzucić osobno, oddzielając je od śmieci poremontowych.
  • Substancji niebezpiecznych – w budownictwie stosuje się szereg substancji, które słusznie zasługują na miano niebezpiecznych. O fakcie tym świadczą oznaczenia umieszczone na etykietach takich produktów jak farby, rozpuszczalniki, czy różnego rodzaju emulsje. Tego typu przedmioty nie mogą być również wyrzucane do kontenera na odpady budowlane. Mogą one narazić na skażenie środowisko lub spowodować samozapłon, wywołując tym samym zagrożenie pożarem.
  • Odpadów budowlanych niezgodnych z przeznaczeniem kontenera – w wielu przypadkach o wątpliwości związane z tym czego nie wyrzucać do kontenera na odpady budowlane warto zapytać przedstawiciela firmy świadczącej dla nas usługę. Powodem takiego stanu rzeczy jest konieczność osobnego gromadzenia niektórych rodzajów śmieci spowodowana różnymi kosztami utylizacji. W przeważającej większości kraju za takie odpady uznaje się papę i styropian. Informacje na temat zasad załadunku zbiornika znajdują się przeważanie w regulaminie danej usługi.

 

Czego nie wyrzucać do kontenera na odpady poremontowe?

Czego nie wyrzucać do kontenera na odpady poremontowe?

 

Zobacz też:

Na czym polega załadunek kontenera na odpady?
Pojemnik na gruz
Popularna klasyfikacja odpadów
Wywóz szamba Radom
Kontener na odpady budowlane Częstochowa
Kontener na odpady budowlane Dąbrowa Górnicza