Czy odpady bio można wyrzucać w workach?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Czy odpady bio można wyrzucać w workach?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy odpady bio można wyrzucać w workach. Nie ma się co dziwić, skoro przez całe półrocze letnie ich problematyka stanowi temat rozlicznych dyskusji.

Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na powszechność takich nieczystości biodegradowalnych jak trawa czy liście oraz przez obowiązek segregacji śmieci. Dla przypomnienia warto podkreślić, że nieczystości takich jak odpady biodegradowalne (kod: 20 02 01) i odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod: 20 01 08) nie można umieszczać w koszach na śmieci zmieszane, ani żadnych innych pojemnikach. Jedynym sposobem zagospodarowania biomasy są zbiorniki koloru brązowego lub własny kompostownik. W przypadku śmietników odpady bio mogą być w nich umieszczane na wiele sposobów, a wytyczne dotyczące zbierania zależą w dużej mierze od uwarunkowań lokalnych. Do najczęściej spotykanych modeli zbiórki zaliczyć możemy:

Jak zbieramy odpady bio?

  • Zbieranie odpadów bio „luzem” – mieszkaniec, który mieszka w Gminie nieposiadającej instalacji, która radzi sobie z plastikowymi torbami, na pytanie, czy odpady bio można wyrzucać w workach uzyska odpowiedź negatywną. Taki sposób gromadzenia śmieci może zostać napiętnowany przez pracowników firmy wywozowej, którzy mogą fakt ten zgłosić do swoich przełożonych. W takiej sytuacji cała sprawa może zakończyć się nakazem przesortowania odpadów i oddzielenia frakcji tworzyw sztucznych od biomasy.
  • Zbieranie odpadów bio w workach – w niektórych Gminach w Polsce, zwłaszcza tych, których system zbiórki opiera się worki nie ma innej możliwości jak gromadzenie w nich odpadów bio. Niekiedy możemy spotkać się z sytuacją, że nawet jeśli dany mieszkaniec zakupi swój własny pojemnik to jego śmieci nie zostaną odebrane w terminie. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że worki zbierane są przez samochody bez funkcji kompaktującej. Biorąc pod uwagę średni ciężar pojemnika wypełnionego trawą, może być on niemożliwy do podniesienia przez pojazd nieposiadający hydrauliki.

 

Czy odpady bio można wyrzucać w workach?

Czy odpady bio można wyrzucać w workach?

 

Jeśli nie wiadomo, jak sytuacja wygląda w naszym rejonie warto uzyskać w tym temacie odpowiednią wiedzę. Można ją nabyć czytając informacje zawarte na naklejkach z opisem zasad segregacji, na stronach lokalnego Urzędu Gminy lub podczas rozmowy ze specjalistą w tym zakresie.

 

Zobacz też:

Czy wiesz, jak segregować śmieci w domu?
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Gdzie wyrzucać szkło?
Śmieci budowlane i metody ich utylizacji
Kontener na odpady budowlane Gorlice
Kontener na odpady budowlane Gorzów Wielkopolski