Czym jest PSZOK, jak działa?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Definicja PSZOK

PSZOK, czyli inaczej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to miejsce, które jest zlokalizowane na terenie niemal każdej Gminy i zajmuje się przyjmowanie różnego rodzaju odpadów.

Z PSZOK – u mogą skorzystać mieszkańcy, którzy mają złożoną deklaracje odpadową i administratorzy, działający w ich imieniu. Ideą, która przyświecała stworzeniu PSZOK – ów była konieczność zagospodarowania śmieci, które nie są odbierane podczas typowej zbiórki nieczystości. Od momentu zainicjowania reformy śmieciowej, PSZOK – i z każdym rokiem zyskują na popularności. Częstokroć oprócz PSZOK – u w formie stacjonarnej można się spotkać także z jego substytutem w postaci mobilnego punktu przyjęć odpadów. Działa on w taki sposób, że śmieci, uważane za kłopotliwe odbierane są przez wybranych Wykonawców spod posesji. Zarówno Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jak i jego odpowiednik pozytywnie wpływają na proces jakim jest segregacja odpadów. Do najczęściej przyjmowanych przez nie nieczystości zaliczyć możemy:

Jakie odpady przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

  • Odpady wielkogabarytowe – śmieci takie jak meble, stare fotele, półki i krzesła nie mogą być składowane w przydomowych pojemnikach na odpady. Decydują o tym nie tylko względy formalne, ale i praktyczne. Nieczystości o większym rozmiarze nie zmieszczą się do koszy na śmieci i trzeba je odstawić do PSZOK – u. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi je przyjąć w ramach opłaty za gospodarowanie, którą my jako mieszkańcy odprowadzamy do Gminy.
  • Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny – odpady zasilane energią elektryczną zbudowane są wielu różnego rodzaju części, których nie można zakwalifikować do 5 podstawowych frakcji śmieci. Oprócz tego w ich skład wchodzą substancje niebezpieczne, która mają destrukcyjny wpływ na środowisko. Nic więc dziwnego, że Ustawodawca jasno wskazał ścieżkę postępowania z takimi nieczystościami jak lodówki i telewizory. W myśl prawa muszą one trafić do PSZOK – u.
  • Odpady poremontowePunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest również nastawiony na przyjmowanie gruzu i niewielkich ilości nieczystości budowlanych. Kwestię tego, ile odpadów można dostarczyć do PSZOK – u regulują wewnętrzne przepisy danej Gminy. Bywa, że przy większym wolumenie nieczystości mieszkańcy będą musieli samodzielnie zamówić kontener. Dobrą ofertą w tym zakresie dysponuje wywóz gruzu Lublin.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zobacz też:

Wymiary kontenerów na gruz
Do czego służy kontener 3 M3?
Kontener 7 M3
Wywóz gruzu
Wywóz odpadów budowlanych
Wywóz styropianu