Czym są odpady komunalne?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Odpady komunalne i ich definicja

Odpady komunalne są wytwarzane przez każdego z nas. Już od momentu urodzenia jesteśmy autorami powstania dużej ilości pieluch, słoiczków po jedzeniu czy też kartoników po produktach dla niemowląt.

I choć odpowiedzialność za wytworzone nieczystości biorą nasi rodzice to po osiągnięciu wieku dorosłości warto odwdzięczyć się środowisku prezentując wobec niego świadomą i dojrzałą postawę. Aby tego dokonać trzeba posiadać odpowiednią wiedzę. Jej pogłębianie warto rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czym są odpady komunalne. W myśl obowiązujących przepisów zaliczamy do nich wszystkie śmieci powstałe w toku naszej egzystencji. Precyzując prawdziwość powyższych słów warto wymienić 5 podstawowych frakcji, które je tworzą. Na chwilę obecną są to:

Co wchodzi w skład odpadów komunalnych?

  • Niesegregowane zmieszane odpady komunalneodpady komunalne, których nie można wysegregować mają kod 20 03 01. Zaliczamy do nich przede wszystkim popiół, artykuły higieniczne oraz resztki po jedzeniu takie jak mięso i kości. Śmieci zmieszane są najdroższe w zagospodarowaniu. W chwili obecnej Gminy płacą za 1 tonę ich utylizacji wraz z transportem od 1000 do 2000 złotych netto.
  • Papierodpady komunalne nieraz przyjmują także formę papierową. Standardowo takie śmieci jak papier, tektura i karton przyjmują kod 15 01 01 i należy je umieszczać w niebieskich koszach na śmieci. Dobrą praktyką jest zgniatanie opakowań z papieru, aby zaoszczędzić nie tylko na miejscu w pojemniku, ale także po to, aby tak często nie trzeba go było opróżniać.
  • Szkło – wśród odpadów komunalnych rozróżniamy także szkło. Na ogół nie dzielimy go na kolory. Trzeba pamiętać o tym, że szkło w rozumieniu odpadów komunalnych to przede wszystkim butelki po napojach, a nie np. szkło z rozbiórki szklarni, czy też np. rozbite talerze czy świetliki znajdujące się na dachach budynków. W katalogu odpadów szkło posiada kod 15 01 07.
  • Metale, tworzywa sztuczneodpady z bytowania mogą mieć również kod 15 01 02 lub 20 01 39. Jeśli w ten sposób opisany jest pojemnik na śmieci to należy w nim umieszczać plastiki lub metalowe puszki po jedzeniu. Podobnie jak w przypadku szkła za odpady komunalne nie uznajemy się tworzywa budowlanego do którego trzeba zamówić kontener na śmieci poremontowe.
  • BIO – w kontekście ochrony środowiska ważne są także odpady biodegradowalne, które wrzucamy do brązowego pojemnika na odpady. Trawa, obierki po warzywach i liście to cenny składnik biomasy, który warto produkować w celu wtórnego zasilenia gleby w substancje odżywcze.

 

Definicja odpadów komunalnych

Definicja odpadów komunalnych

 

Zobacz też:

Jak zapewniamy wywóz odpadów poremontowych?
Wywóz gruzu z budowy
Wywóz odpadów i jego rodzaje
Wywóz szamba Warszawa
Kontener na odpady budowlane Gdynia
Kontener na odpady budowlane Giżycko