Czym są odpady organiczne?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Czym są odpady organiczne?

Temat śmieci bio coraz częściej pojawia się w mediach. Zmiany legislacyjne w dziedzinie segregacji i utylizacji powodują, że firmy i osoby prywatne stają przed koniecznością szybkiego wdrożenia nowych procedur.

Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się wszystkiego o odpadach uznanych jako organiczne. Jak się z nimi prawidłowo obchodzić?

Co wchodzi w zakres pojęcia śmieci organicznych?

Definicja odpadów organicznych obejmuje wszelkiego rodzaju biodegradowalne substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które stanowią pozostałości konsumpcyjne lub poprodukcyjne. W tej kategorii mieszczą się m.in. resztki pozostałe po gotowaniu, śmieci generowane w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności lub przeterminowane i zepsute produkty ze sklepów.

Do listy organicznych pozostałości możemy jeszcze dopisać takie przedmioty, jak drewniane patyczki, korki do butelek, trociny, ucięte gałęzie, zebrane liście drzew i inne odpady ogrodowe.

Czy odpad organiczny może być niebezpieczny?

Pozornie nieszkodliwe pozostałości bio mogą powodować wiele zagrożeń środowiskowych, jeśli zostaną niewłaściwie zagospodarowane. Śmieci organiczne podlegają rozkładowi i wydzielają substancje, jakie często prowadzą do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Rozrzucone resztki stanowią pożywkę dla bakterii, które przy sprzyjających okolicznościach rodzą ryzyko chorób dla ludzi i zwierząt.

Pamiętajmy również, że odpad organiczny przyciąga dzikie zwierzęta w pobliże osad ludzkich. Pozostawione luzem resztki jedzenia pośrednio doprowadzają do uszczerbku na zdrowiu zwierząt leśnych. Pojawienie się łosia lub dzika w centrum dużego miasta wywołuje sensację, jednak w gruncie rzeczy okazuje się niebezpiecznym zdarzeniem. Pozostałości bio są wabikiem dla wielu szkodników, jakie sieją spustoszenie w budynkach jednorodzinnych.

Kuny zachęcone obfitą stołówką bardzo trudno wypłoszyć z nowego siedliska. Koszt naprawy dokonywanych przez nie zniszczeń opiewa często na wielotysięczne kwoty. Poprawna segregacja śmieci stanowi ważny czynniki prewencyjny dla tego rodzaju problemów.

Jak wygląda segregacja odpadów bio?

Wysiłki segregacyjne wobec odpadów bio mają na celu ograniczenie wspomnianych czynników ryzyka. Resztki jedzenia należy zawsze umieszczać w szczelnych kontenerach oznakowanych kolorem brązowym. Pamiętajmy, że do specjalistycznych pojemników wrzucamy wyłącznie biodegradowalne elementy. Resztki jedzenia należy zatem wyjąć z foliowej torebki, która nie nadaje się do kompostowania.

Istnieje możliwość zakupienia worków z makulatury lub innych materiałów ulegających rozkładowi. Wówczas zyskujemy wygodny system składowania i uwalniamy się od obowiązku usuwania torebek foliowych przy wyrzucaniu śmieci do kosza.

Czy trzeba segregować śmieci bio i dlaczego to takie ważne?

Czynności segregacyjne już dawno przestały być wyłącznie dobrą wolą mieszkańców. Polskie środowisko legislacyjne przykłada duże znaczenie do kwestii składowania pozostałości biodegradowalnych. Odpady organiczne należy zawsze umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. W przeciwnym razie narażamy się na dotkliwe kary finansowe od organów uprawnionych do prowadzenia kontroli.

Segmentowanie śmieci bio na czystą frakcję ułatwia proces recyklingu w odpowiednich zakładach. Tego typu miejsca gwarantują efektywne przetworzenie masy resztek w kompost, jaki następnie posłuży do nawożenia gleby. Dlatego tak ważne jest, aby do brązowego kosza bio nie trafiały fragmenty kości zwierząt, mięsa czy tłuszczu zwierzęcego. Takie materiały organiczne zanieczyszczają glebę i mogą prowadzić do skażenia wód powierzchniowych. Należy je zawsze umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

Poprawna segregacja śmieci bio stanowi wymóg prawny. Jest jednocześnie wyrazem naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne, które stanowi wspólne dobro i wymaga szczególnej ochrony. Dowiedz się więcej o gospodarowaniu odpadami organicznymi z pozostałych artykułów na naszym blogu gruzy.pl. Skorzystaj z kompleksowej oferty w zakresie wynajmu kontenerów i wywozu śmieci, zyskując tym samym komfort i gwarancję legalności.

 

Odpady organiczne

Odpady organiczne

 

Zobacz też:

Do czego służy karta ewidencji odpadów?
Kontener na odpady budowlane Ostrów Wielkopolski
Kontener na odpady budowlane Ostrowiec Świętokrzyski
Gdzie wyrzucać szkło?
Śmieci budowlane i metody ich utylizacji
Wywóz śmieci budowlanych