Do czego służy karta ewidencji odpadów?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Do czego służy karta ewidencji odpadów?

Segregowanie i wywóz śmieci podlega licznym regulacjom, które mają zapewnić przejrzystość i usprawnić procesy kontroli ze strony zewnętrznych organów.

Dobrze prowadzona ewidencja dostarcza kluczowych informacji także dla kierownictwa firmy, które może dostosowywać procedury do zmieniających się okoliczności. Czy wiesz, dlaczego dokument znany jako KEO stanowi tak ważny element gospodarki śmieciami? Jeśli nie, zapraszamy do naszego artykułu, w którym wyjaśniamy jego zastosowanie we współczesnym przemyśle.

Czym jest karta ewidencji odpadów?

Obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na wszystkich firmach, których działalność prowadzi do wytwarzania wszelkiego rodzaju śmieci. KEO, czyli karta ewidencji odpadów, to kompleksowy dokument dotyczący specyfiki danych pozostałości. Zawarte w nim informacje podają precyzyjną ilość śmieci, dokonują kategoryzacji zgodnie z rozporządzeniem, a także przedstawiają metody segregacji, wywozu i utylizacji.

Przedsiębiorca ma dzięki temu możliwość efektywnego zarządzania odpadami w swojej firmie. Może przewidywać koszty gospodarowania pozostałościami i wdrażać metody, jakie ograniczą negatywny wpływ na środowisko. KEO podlega standaryzacji w przepisach prawa. Na podmiotach gospodarczych ciąży wymóg aktualności i poprawności merytorycznej w dokumentacji.

Jak prowadzić pełną ewidencję odpadów?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system teleinformatyczny, który funkcjonuje w Polsce od 2018 roku. Każda firma, która chce się pozbyć nagromadzonych śmieci, musi w BDO utworzyć kartę przekazania i wypełnić w niej wymagane informacje. Dotyczą one przede wszystkim wskazania masy pozostałości, przypisania do nich określonego kodu i podania danych usługodawcy, który przeprowadzi wywóz do punktu utylizacji.

Pełna ewidencja wymaga podpisania porozumienia z zewnętrznym podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów i wymiany informacji między stronami umowy. Formularz karty przekazania zawiera bowiem szereg danych specyficznych dla każdego zlecenia transportowego: numer rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę odbioru, a także adres zakładu, który przejmie transportowane odpady.

Kolejnym krokiem staje się sporządzenie elektronicznej karty ewidencji. Należy tam zamieścić dane na temat śmieci wytworzonych i przekazanych do dalszego zagospodarowania.

Dlaczego warto prowadzić KEO?

Istnieje kilka przesłanek, dla których KEO jest nie tylko obowiązkiem przedsiębiorcy, lecz także skutecznym narzędziem optymalizacji działalności. Na pierwszym miejscu musimy wspomnieć o kontroli wydatków. Karta ewidencji odpadów pozwala na precyzyjne określenie wszelkich kosztów, jakie generuje gospodarowanie pozostałościami produkcyjnymi. Ta wiedza przyczynia się do lepszego zarządzania i pozwala dostrzec miejsca potencjalnych oszczędności.

Drugim czynnikiem potwierdzającym skuteczność KEO jest zapanowanie nad ilością wytwarzanych śmieci. Ewidencja stanowi drogowskaz dla zarządzających. Na podstawie bieżących danych, mogą oni podejmować lepsze decyzje i optymalizować wykorzystywanie materiałów produkcyjnych.

Z obowiązku wypełniania karty ewidencyjnej zwolnieni są jedynie wytwórcy odpadów komunalnych. Pod tą kategorią kryją się śmieci z gospodarstw domowych, a także resztki pochodzące od innych wytwórców odpadów, na przykład z firm i instytucji, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do pozostałości z gospodarstw domowych.

Karta jako fundament legalnej ewidencji

Nie należy przy tym zapominać, że rzetelne prowadzenie rejestru odpadów stanowi warunek uniknięcia dotkliwych kar nakładanych przez organy państwowe. KEO stanowi wymóg prawny dla wszystkich posiadaczy będących podmiotami gospodarczymi. Karta ewidencji wprowadza ład i usprawnia proces odbioru.

Zajrzyj na pozostałe artykuły na naszym blogu, gdzie podejmuje różnorodne tematy w obszarze efektywnego i ekologicznego gospodarowania śmieciami. Zapoznaj z ofertą serwisu Gruzy.pl, dzięki której spełnisz wymogi prawne i otrzymasz kompletny pakiet usługowy w konkurencyjnej cenie.

 

Karta ewidencji odpadów

Karta ewidencji odpadów

 

Zobacz też:

Hierarchia postępowania z odpadami
Kontener na odpady budowlane Oświęcim
Kontener na odpady budowlane Otwock
Gdzie wyrzucać kartony?
Gdzie wyrzucać szyby okienne?
Gdzie wyrzucać odpady bio?