Gdzie wyrzucać gruz?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Gdzie wyrzucać gruz bez niszczenia środowiska?

Wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucać gruz. Nie ma w tym nic dziwnego skoro jest on nieodzownym towarzyszem tak dużych jak i mały inwestycji.

Gruz, czyli w nomenklaturze odpadowej śmieci o kodzie 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 ma swoich przedstawicieli w dużej grupie materiałów budowlanych. W końcu za gruz uważa się płytki ceramiczne, przewrócone ścianki działowe, ceramikę taką jak np. zużyta umywalka czy też gres z tarasu. W dzisiejszej rzeczywistości warto gruzu pozbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. Do najlepszych metod na pozbycie się tego rodzaju odpadów zaliczyć możemy:

Gdzie wyrzucać gruz?

  • Wywiezienie gruzu do PSZOK – aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie wyrzucać gruz warto wziąć pod uwagę istnienie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ich prowadzenie jest obowiązkiem każdej Gminy. Jedną z nieczystości, którą powinny przyjmować PSZOK – i jest gruz, który powstał z drobnych prac remontowych. Jeśli więc macie Państwo do wyrzucenia niewielką ilość kafelek to można je będzie odstawić do tego typu miejsca. Minusem zagospodarowania odpadów w PSZOK – u jest konieczność zorganizowania własnego transportu. Z systemu Gminnego nie mogą niestety skorzystać firmy budowlane, które muszą gruz zutylizować komercyjnie.
  • Oddać gruz osobie fizycznej – dobrym sposobem na pozbycie się gruzu jest oddanie go innej osobie prywatnej. Często jest bowiem tak, że tego rodzaju odpady można użyć do prac związanych np. z niwelacją terenu, czy utwardzeniem drogi. Jeśli więc nie za bardzo wiemy, gdzie wyrzucać gruz to dobrym sposobem jest poszukanie kogoś w okolicy, kto go aktualnie potrzebuje. Oczywiście gruzu nie można zawieźć do przypadkowego miejsca, a cała czynność musi się odbywać przy aprobacie przejmującego.
  • Zamówić kontener do gruzu – przy okazji dywagacji na temat tego, gdzie wyrzucać gruz, nie można zapominać o naszym serwisie. Za pośrednictwem Gruzy.pl można zamówić kontener na odpady gruzowe do dowolnego miejsca w kraju. Zapewniamy szybkie terminy realizacji usług i wsparcie na każdym etapie realizowanego zamówienia.

 

Gdziwe wyrzucać gruz ?

Jak pozbyć się gruzu ?

Jak może przebiegać utylizacja gruzu?

Utylizacja gruzu odebranego z budowy może przebiegać na szereg bardzo różnych sposobów. Jest ona ważna w kontekście środowiskowym, gdyż w zdecydowanej większości przypadków pozwala zagospodarować gruz w optymalny sposób. Dzięki temu maleje jego oddziaływanie na środowisko i wszystkie niekorzystne aspekty związane z tym procederem. Proces utylizacji gruzu rozpoczyna się już w momencie podstawienia odpowiedniego kontenera. Czynność ta jest podstawą do oczyszczenia terenu z zalegających warstw tego odpadu w celu wprowadzenia ładu oraz właściwego porządku. Następnie odpady o kodzie 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 wywożone są do odpowiednich miejsc w których sposób postępowania z nimi może być następujący:

  1. Recykling – gruz to odpady, który nadaje się do recyklingu i po odpowiednim przetworzeniu może znów stać się materiałem budulcowym. Można z niego wyprodukować np. kruszywo, beton lub zaprawę murarską. Aby tego dokonać potrzebna jest odpowiednia linia produkcyjna, która oprócz zmiany jego kształtu i faktury pozwoli także na doczyszczenie gruzu z innego rodzaju odpadów takich jak np. frakcja lekka odpadów budowlanych (tapety, folia malarska, różnego rodzaju okleiny).
  2. Składowanie – składowanie jest jedną z najpopularniejszych form utylizacji gruzu. Odpad ten może być przeznaczony np. do zasypywania dziur, umacniania skarp rekultywowanego środowiska, a także do utwardzenia drogi. Aby tak się stało muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki. Jednym z nich jest np. kwestia przekazania odpadu osobie fizycznej, która musi dysponować prawem do terenu, gdzie gruz ma zostać zdeponowany.
  3. Termiczna utylizacja – mało kto wie o tym że gruz może być poddany także termicznej utylizacji. Stosuje się ją rzadko z uwagi na fakt, że jest ona droga i wiąże się z wysoką emisyjnością do środowiska.

Utylizacja gruzu musi przebiegać w sposób zaplanowany. Nie można jej powierzać przypadkowym podmiotom, a sam gruz przed wywozem musi być dokładnie zidentyfikowany oraz posegregowany. Tylko wtedy nie będzie on stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać szyby okienne?
Gdzie wyrzucać wełnę mineralną?
Gdzie wyrzucać worki po cemencie?
Wywóz gruzu Racibórz
Wywóz gruzu Radom
Wywóz gruzu Ruda Śląska