Gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe?

Gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe bez szkody dla środowiska?

Odpady opakowaniowe to istotną część strumienia nieczystości. Fakt ten determinowany jest przede wszystkim przez ich właściwości, które sprawiają, że nadają się one do recyklingu.

Zamów kontener

Ten ostatni jest, jak wiadomo bardzo pożądany. Każdy z nas otarł się bowiem o takie pojęcia jak odpowiednie poziomy odzysku, czy o przepisy, które nakazują selektywną zbiórkę śmieci. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku i jej wielokrotne nowelizacją obligują zarówno firmy jak i przedsiębiorstwa do osobnego gromadzenia 5 podstawowych frakcji nieczystości. Warunek ten można spełnić na wiele sposobów. Do najpopularniejszych z perspektywy przeciętnego przedsiębiorcy zaliczyć możemy:

Gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe?

  • Zbiórkę odpadów opakowaniowych w pojemnikach na śmieci lub w workach – aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe warto odwiedzić placówkę najbliższej firmy komunalnej i zapytać o możliwość ich odbioru. Zazwyczaj będzie się to wiązało z koniecznością podpisania umowy i przyjęcia odpowiednich zobowiązań finansowych. W zamian za pojemniki można niekiedy skorzystać z worków na odpady. Ostatnie z opisywanych rozwiązań będzie skuteczne dla tych śmieci, których powstaje najmniej.
  • Zbiórkę odpadów opakowaniowych do kontenera – jeśli nie wiemy, gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe, bo jest ich tyle, że nie mieszczą się pojemników, warto zamówić do nich kontener. W przypadku, gdy nie wiemy, ile i kiedy powstanie dany rodzaj śmieci, warto umówić się, że ich wywóz będzie odbywać się na zlecenie. W takiej sytuacji zapłacimy jedynie za dzierżawę kontenera, a gospodarka odpadami w naszej firmie okaże się tańsza. Trzeba pamiętać, że wymogiem do przekazania jednorodnego typu odpadów jest wystawienie karty w systemie BDO.
  • Oddanie odpadów opakowaniowych do recyklera – za śmieci opakowaniowe wcale nie zawsze trzeba płacić. Bywa, że w naszej okolicy znajdziemy skupy, które chętnie je przyjmą, a niekiedy nawet za nie zapłacą. Dobrym przykładem jest tutaj makulatura, które w momencie dużego popytu na surowce, może osiągać całkiem przyzwoite ceny. Oddając odpady do recyklingu wywiązujemy się z naszego obowiązku względem segregacji śmieci. Musimy jednak pamiętać o tym, aby cały proceder udokumentować.

 

Gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe?

Gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe?

 

Zobacz też:

Wypożyczenie kontenera na gruz
Wywóz gruzu i jego koszty
Wywóz odpadów wielkogabarytowych
Wywóz śmieci z budowy
Wywóz odpadów budowlanych Radom
Wywóz odpadów budowlanych Rzeszów