Gdzie wyrzucać śmieci?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Podpowiadamy, gdzie wyrzucać śmieci

Wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucać śmieci. W przypadku odpadów pytanie to ma jednak o wiele szerszy wydźwięk. Ogrom nieczystości, które są w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i z którymi mamy do czynienia predysponuje do jego uszczegółowienia.

Najłatwiej zrobić to w odniesieniu do mieszkańców rodzimych miast i wsi, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi odpadami jak:

Gdzie wyrzucać różnego rodzaju śmieci?

  • Odpady komunalne – aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie wyrzucać śmieci komunalne warto zgłębić systemu odbioru odpadów w naszym kraju. Odbywa się on z podziałem na 5 frakcji, co oznacza, że takie nieczystości jak bio, szkło, papier, zmieszane oraz metale, tworzywa sztuczne podlegają zbiórce organizowanej przez Gminy. Podstawowe śmieci z naszego bytowania należy więc umieszczać w odpowiedniego rodzaju pojemnikach, kierując się swoja praktyką oraz instrukcjami, które mogą znaleźć się np. na naklejkach.
  • Odpady elektryczne – dzisiejsze czasy to era elektroniki. Nie ma się co dziwić, skoro, ułatwia nam ona życie i jest powszechnie stosowana w każdej jego sferze. Potwierdzeniem tych słów jest masowe używanie przez nas takich urządzeń jak smartfony, czy tablety. Każde z tych urządzeń, choćby najlepsze ulega jednak po jakimś czasie zużyciu. Szybkie wypieranie jednej technologii drugą powodują, że powstają znaczące ilości elektrośmieci, które trzeba w jakiś sposób zagospodarować. Odpadów elektro nie można wyrzucać do przydomowych śmietników. Miejscem ich przeznaczenia jest PSZOK lub takie akcje jak np. „mobilna zbiórka śmieci”.
  • Odpady niebezpieczne, leki – patrząc na to, gdzie wyrzucać śmieci niebezpieczne trzeba być bardzo ostrożnym. Nie każdy bowiem staje sobie sprawę, że przedostanie się tego typu substancji do wody lub gleby, może rodzić poważne konsekwencje. W przypadku odpadów takich jak np. leki, jedną z możliwych konsekwencji jest np. powstanie superbakterii, którą będzie bardzo trudno pokonać. Najlepiej zatem śmieci takie jak tabletki, syropy, czopki czy środki po chemikaliach oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  • Odpady budowalne – regipsy, boazeria, gruz czy brudne opakowania po foliach malarskich to typowi przedstawiciele odpadów budowlanych. Aby się z nimi uporać należy zamówić komercyjny wywóz odpadów lub podobnie jak w przypadku elektroniki czy leków dostarczyć je do PSZOK. Jeśli wybierzemy drugą z opcji, warto się upewnić na jakich zasadach zostaną przyjęte nasze nieczystości. Unikniemy w ten sposób sytuacji, w której zostaniemy odprawienia z przysłowiowym „kwitkiem”.

 

Gdzie wyrzucać śmieci?

Gdzie wyrzucać śmieci?

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać skoszoną trawę?
Gdzie wyrzucać folię?
Gdzie wyrzucać gruz?
Wywóz gruzu Gniezno
Wywóz gruzu Katowice
Wywóz gruzu Legnica