Gdzie wyrzucać wełnę mineralną?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Wiemy, gdzie wyrzucać wełnę mineralną legalnie

Duża część osób, które remontują swoja posesję lub budują jakiś obiekt zastanawia się nad tym, gdzie wyrzucać wełnę mineralną. Nie ma się co dziwić, skoro jest to jeden z lepszych materiałów izolacyjnych.

Wełna mineralna posiada kod odpadu 17 06 04, co oznacza że nie może być ona gromadzona wraz odpadami komunalnymi. Jeśli więc przyszłoby komuś z nas do głowy, żeby wyrzucić ją np. do kosza na tworzywa sztuczne to takie zachowanie grozi konsekwencjami ze strony ekipy wywozowej. Do tych ostatnich zaliczyć można np. konieczność przesegregowania nieczystości lub zwiększoną opłatę za odbiór nieczystości. Co zrobić zatem z wełna mineralną i jak się jej skutecznie pozbyć? Do najlepszych sposobów zaradzenia tego rodzaju nieczystościom zaliczyć możemy:

Gdzie wyrzucać wełnę mineralną?

  • Poszukanie lokalnego odbiorcy – aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie wyrzucać wełnę mineralną, warto poszukać informacji w Internecie. To właśnie w sieci można znaleźć oferty firm wywozowych, które odbieramy śmieci budowlane tzn. takie, które należą do grupy „17”. Wywóz odpadów o kodzie 17 06 04 odbywa się najczęściej w workach typu big bag lub w kontenerach. Warto przemyśleć, co będzie nam potrzebne w danej chwili i dokonać zamówienia w sposób przemyślany. Uniknie się w ten sposób niepotrzebnych opłat za transport.
  • Powierzenie wywozu wełny mineralnej pośrednikowi – nasi specjaliści wiedzą, gdzie wyrzucać wełnę mineralną i dlatego, jeśli chcecie Państwo szukać ich na „własną rękę” to możemy przejąć ten obowiązek na siebie. Działamy na terenie całego kraju, odbierając tak małe jak i duże ilości wełny mineralnej. W przypadku firm możemy przejąć na siebie obowiązek wystawiania kart przekazania odpadu i ewentualnych korekt masy. Decydując się na współpracę z portalem Gruzy.pl nie musicie się Państwo martwić o sprawy administracyjne.
  • Zawiezienie odpadów do PSZOK – w przypadku niewielkich ilości wełny mineralnej może istnieć sposobność do zawiezienia jej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Kwestie tego, czy PSZOK przyjmie nieczystości zależą głównie od uwarunkowań lokalnych i tego jakie były zapisy w postępowaniu przetargowym na odbiór śmieci.

 

Gdzie wyrzucać wełnę mineralną ?

Gdzie wyrzucać wełnę mineralną ?

 

Zobacz też:

Jak pozbyć się gruzu budowlanego ?
Jak segregować śmieci ?
Jak zorganizować odbiór gruzu ?
Wywóz gruzu Tychy
Wywóz gruzu Warszawa
Wywóz gruzu Wrocław