Gdzie wyrzucać ziemię?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Gdzie wyrzucać ziemię i w jakim rodzaju kontenera?

Bywają sytuacje, w których zastanawiamy się, gdzie wyrzucać ziemię. W końcu jej nadmiar może skutecznie zablokować nasze plany, a ma to zwłaszcza miejsce podczas różnego rodzaju prac budowlanych.

I choć ziemia sama w sobie nie jest odpadem, który wydziela zapach lub przyciąga gryzonie to i ją należy czasami usunąć. W ofercie firm komunalnych ziemia traktowana jest podobnie jak gruz. Jej wywiezienie nie powinno być zatem bardziej kosztowne. Od tej reguły istnieją niestety odstępstwa, które uwarunkowane są takimi kwestiami jak choćby stopień jej zanieczyszczenia. Bywa, że ziemia może być nawet odpadem niebezpiecznym. Wówczas przyjmuje ona kod 17 05 03* (Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) i musi być odebrana z danego miejsca przez podmioty posiadające specjalistyczne uprawnienia. Z przypadkiem tym mamy bardzo często do czynienia np. przy okazji budowy drogi. Kopiąc w gruncie bardzo często wybiera się bowiem oprócz ziemi także inne odpady, które są niewiadomego pochodzenia. Patrząc jednak na ziemię, która nie jest zanieczyszczona możemy z nią postąpić w następujący sposób:

Gdzie wyrzucać ziemię?

  • Wywóz w kontenerze – wstępnie odpowiedzieliśmy już na pytanie, gdzie wyrzucać ziemię polecając usługi firm komunalnych. Wynajęcie kontenera na tego typu materiał jest często najlepszym rozwiązaniem, które sprawi, że gleba nie będzie zalegać na terenie inwestycyjnym. Wynajmując zbiornik na ziemię trzeba jednak zwrócić uwagę na jego pojemność. Ziemia, czyli w nomenklaturze odpadowej kod 17 05 04 jest ciężka. Zasypanie nią dużego zbiornika może spowodować, że nie jest on uniesiony przez samochód i konieczny będzie jego rozładunek.
  • Przekazanie ziemi osobie fizycznej – ziemia, która zalega na jednej budowie może przydać się zupełnie gdzie indziej. W myśl obowiązujących przepisów Ustawodawca przewidział taki stan rzeczy i zezwolił, aby ziemię przekazać np. innej osobie fizycznej. Oznacza to, że można ją poddać procesowi odzysku poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska. W takiej sytuacji glebę można wykorzystać np. w ogrodzie lub do podwyższenia terenu.

 

Gdzie wyrzucać ziemię ?

Gdzie wyrzucać ziemię ?

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać stare ubrania ?
Gdzie wyrzucać styropian ?
Gdzie wyrzucać szkło ?
Wywóz gruzu Mińsk Mazowiecki
Wywóz gruzu Piaseczno
Wywóz gruzu Płock