Ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci?

Jednym z pytań, które nurtuje osoby zajmujące się budową lub remontem jest to, ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci. Nie może to dziwić, skoro konieczność wywozu odpadów leży po stronie ich wytwórcy.

W przypadku odpadów budowlanych najskuteczniejszą formą pozbycia się nieczystości jest ich odbiór przez wyspecjalizowaną firmę wywozową. Z uwagi na drastyczne podwyżki cen paliwa, zwiększające się koszty pracy oraz samego procesu utylizacji odpadów usługi, o których mowa nie należą do najtańszych. Warto jednak dowiedzieć się, co decydujemy o tym, ile zapłacimy za wywóz gruzu lub innego rodzaju odpadów. Główny wpływ na ponoszone wydatki mają takie kwestie jak:

Co wpływa na koszt wynajęcia kontenera na śmieci?

  • Wielkość kontenera – aby odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje wynajęcie kontenera na odpady warto od razu uściślić o jaki kontener pytamy. W ofercie przedsiębiorstw wywozowych znajdują się zbiorniki o pojemności od 1 M3 do 36 M3. W skali całego kraju za najpopularniejszy kontener 7M3 zapłacimy od 1000 PLN brutto do nawet 3500 PLN brutto. Tak duża rozbieżność podyktowana jest nie tylko cennikiem lokalnego składowiska, ale i odległością jaką trzeba pokonać w celu podstawienia i późniejszego odebrania kontenera.
  • Rodzaj odpadukoszty zagospodarowania odpadów są różne dla poszczególnych nieczystości. Styropian, papa czy odpady gabarytowe będą w większości przypadków droższe w utylizacji od gruzu, który może zagospodarować np. do utwardzenia dróg. Jedną z bardziej „ekskluzywnych” usług jest wywóz papy. Koszt zagospodarowania 1 tony waha się od 600 do 2000 PLN brutto. Do samej utylizacji papy doliczyć należy koszt transportu.
  • Lokalizacja – wiele osób, które nie dowierzają, ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci nie bierze pod uwagę miejscowości, z której trzeba wywieźć odpady. Cześć wsi i małych miasteczek leży poza zasięgiem działania firm komunalnych i należy do nich dojechać. Średnia stawka za 1 km dla pojazdu przewożącego kontenery to 7 PLN netto. Dodać należy, że aby dokładnie oszacować nakłady niezbędne do zrealizowania usługi ilość kilometrów należy przemnożyć przez 4 (dojazd z kontenerem, powrót do bazy, wyjazd po kontener, powrót z kontenerem).

 

Ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci?

Ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci?

 

Zobacz też:

Ile kosztuje wywóz śmieci dla firm?
Podstawienie kontenera na gruz
Gdzie wyrzucać odpady elektro?
Kontener 7 M3
Kontener na odpady budowlane Jawor
Kontener na odpady budowlane Jaworzno