Jak działa spalarnia odpadów?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak działa spalarnia odpadów?

Wieść o budowie każdej kolejnej spalarni przemysłowej budzi zagorzały sprzeciw mieszkańców okolicy, którzy postanawiają walczyć o czyste powietrze i zablokować inwestycję.

Czy jednak kieruje nimi wiedza o zagrożeniach, czy może raczej nieświadomość procesów technologicznych w zakładzie utylizacji termicznej? Poświęć 5 minut na lekturę niniejszego artykułu, a dowiesz się wszystkiego o tym, jak działa nowoczesny zakład utylizacji. Czy jest czego się obawiać?

Czym jest spalarnia odpadów?

Miejsce przetwarzania termicznego śmieci to specjalistyczny obiekt, w którym prowadzi się proces spalania odpadów w kontrolowanych warunkach. Głównym celem spalarni jest skuteczne unieszkodliwianie pozostałości, zmniejszanie ich kubatury i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Jak działa taki obiekt?

Spalarnie śmieci wykorzystują ekstremalnie wysoką temperaturę w komorach spalania, która powoduje utlenianie substancji organicznych zawartych w odpadach. Dzięki tego typu zakładom możliwe staje się przekształcenie setek ton śmieci każdego dnia z zachowaniem dbałości o środowisko przyrodnicze. Szkodliwe spaliny, które wywołują tak wiele emocji w opinii publicznej, faktycznie niemal nie istnieją.

Proces spalania zachodzi bowiem w połączeniu z zaawansowanym systemem filtracyjnym, który wyłapuje wszelkie produkty uboczne, zanim te trafią do atmosfery. Należy wyraźnie zaznaczyć, że bardzo wysoka temperatura już sama w sobie prowadzi do drastycznej redukcji zadymienia.

Jak działa spalania śmieci?

Przedstawiamy, jak działa zakład spalania pozostałości, abyś mógł wyrobić sobie opinię zgodną z faktami. Cały proces pozbywania się odpadów ma swój początek w umieszczeniu ich na specjalnym taśmociągu, skąd następuje transport do komory segregacyjnej. Na dalszym etapie, spalarnia śmieci wykorzystuje maszyny do oddzielenia metali od pozostałych materiałów, których nie da się poddać recyklingowi.

Tak przygotowaną masę poddaje się rozdrobnieniu. Niewielkie elementy zostają przetransportowane do komory spalania, gdzie zamieniają się w pył. Wytwarzają przy tym ogromne ilości ciepła, jakie spalarnia odpadów przekształca w energię elektryczną.

Spalanie śmieci a czyste powietrze — czy te dwie kwestie da się pogodzić?

Aby lepiej uzmysłowić sobie czystość procesu utylizacji odpadów, warto zestawić parametry jakości powietrza wydobywającego się z komina spalarni z przewodem kominowym w domu jednorodzinnym, gdzie wciąż króluje ogrzewanie węglem. Ilość pyłów zawieszonych w każdym metrze kwadratowym powietrza jest niemal 100-krotnie mniejsza w profesjonalnej spalarni! To pokazuje, że początkowe obawy nie mają pokrycia w faktach. Wynikają natomiast z braku rzetelnych informacji o utylizacji śmieci i naturalnych obaw przed nowymi technologiami.

Spalarnie śmieci w Polsce

W poprzednich akapitach skupiliśmy się na tym, jak działa spalarnia odpadów. Warto jednak nieco rozwinąć naszą analizę o spojrzenie na aktualną sytuację w Polsce. Obecnie prężnie działa tutaj 9 spalarni, które przetwarzają setki tysięcy ton odpadów w skali roku. Produkują przy tym ogromne ilości energii elektrycznej. Jak pokazują najnowsze kalkulacje, około 250 tysięcy mieszkańców Warszawy czerpie prąd wytworzony w całości przez lokalny zakład przetwarzania termicznego.

Zamiast gromadzić szkodliwe śmieci na rozległych wysypiskach, lepiej pozbyć się ich w bardziej ekologiczny sposób. Systemy gospodarki odpadami doświadczają daleko idącej metamorfozy. Nowy kierunek legislacyjny w Unii Europejskiej pozwala przypuszczać, że zakłady utylizacji śmieci czeka intensywna faza rozwoju w nadchodzących latach.

Ocena działalności spalarni śmieci

Inwestycje w placówki termicznego przetwarzania odpadów są wyrazem dbałości o ekosystem przyrodniczy. Jesteśmy dalecy od twierdzenia, jakoby kominy zakładowe były wolne od zanieczyszczeń. Jednak skala problemu spalania śmieci okazuje się nieporównywalnie mniejsza niż to, co próbują przedstawiać zagorzali przeciwnicy. Lepiej skupić się na wymianie pieca węglowego we własnym domu, niż krytykować placówki, które de facto dbają o poprawę warunków życiowych.

Wiedza, jak działa termiczna utylizacja odpadów, wskazuje, że zakłady zachowują rygorystyczne normy emisji szkodliwych substancji. Są zatem całkowicie bezpieczne dla otoczenia. Im więcej tego typu miejsc, tym skuteczniejsza walka ze śmieciami w skali regionalnej i całego kraju.

Przeczytaj pozostałe artykuły na blogu Gruzy.pl i poznaj usługi naszej firmy w zakresie ekologicznego gospodarowania pozostałościami komunalnymi i przemysłowymi.

 

Spalarnia odpadów

Spalarnia odpadów

 

Zobacz też:

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
Kontener na odpady budowlane Piastów
Kontener na odpady budowlane Piekary Śląskie
Kody odpadów budowlanych
Gdzie wyrzucać folię?
Gdzie wyrzucać wełnę mineralną?