Jak działa wywóz śmieci?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Na czym polega wywóz śmieci?

Wiele osób zastanawia się nad tym jak działa wywóz śmieci. Nie ma się co dziwić, skoro dzięki odbiorowi odpadów możemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa sanitarnego.

Tymczasem ta z pozoru błaha czynność jest niezwykle ciekawa. Kwestia organizacji wywozu odpadów oraz tego jak się on odbywa jest ważna tak dla mieszkańców jak i przedsiębiorstw. W końcu każda z wyżej wymienionych grupy musi pozbywać się nieczystości i robić to w sposób regularny. Znowelizowane przepisy prawne, które zostały wprowadzone w życie w 2013 roku wprowadziły nowe standardy. Warto przyjrzeć się tematowi, aby dowiedzieć się w jaki sposób można pozbyć się takich śmieci jak:

Wywóz różnego rodzaju odpadów

  • Odpady komunalne – aby odpowiedzieć na pytanie jak działa wywóz śmieci, warto przyjrzeć się odpadom komunalnym. Od osób prywatnych odbierane są one w ramach systemu gminnego. Każdy mieszkaniec zobligowane jest do uczestnictwa w zbiórce, a za odbiór odpadów pobierana jest opłata, którą uiszcza się na konto Gminy. Chcąc zainicjować wywózkę z posesji jednorodzinnej musimy złożyć deklarację odpadową. W przypadku bloków, kamienic i apartamentowców upoważniony jest do tego administrator nieruchomości. Przedsiębiorstwa muszą wywóz śmieci zamówić indywidualnie, chyba że w danej Gminie obowiązki jego zapewnienia przejął Samorząd.
  • Odpady budowlane – duże wątpliwości budzi tematyka odpadów budowlanych. O tym jak działa wywóz śmieci remontowych pisaliśmy już wielokrotnie. Warto przypomnieć, że mieszkańcy mogą odpady budowlane zawozić do PSZOK – u lub w razie potrzeby zamówić kontener na gruz lub kontener na odpady budowlane. W przypadku przedsiębiorstw odbiór gruzu czy też innych śmieci z budowy musi być zamówiony komercyjnie, a następnie potwierdzony wystawieniem karty przekazania odpadu w systemie BDO.
  • Odpady elektro – wśród całego strumienia odpadów warto pochylić się na odpadami elektrycznymi. Z uwagi na rozwój cywilizacyjny mamy z nimi do czynienia niemal na każdym kroku. Odpadów takich jak komputery, smartfony czy niesprawne pralki nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne. Wspomniane wyżej nieczystości przyjmuje PSZOK lub firmy recyklingowe. Śmieci elektro pochodzące z gospodarstw domowych mają kod 20 01 36 lub 20 01 36*.

 

Jak działa wywóz śmieci?

Jak działa wywóz śmieci?

 

Zobacz też:

Kto zamawia odbiór gruzu?
Gdzie wyrzucać worki po cemencie?
Gdzie wyrzucać ziemię?
Wywóz szamba Kielce
Kontener na odpady budowlane Bytom
Kontener na odpady budowlane Chełm