Jak dzielimy wywóz nieczystości?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak działa wywóz nieczystości?

Wywóz nieczystości to zagadnienie, które jest bliskie prawie każdemu z nas. W końcu z odpadami w formie stałej oraz płynnej spotykamy się już od naszego dzieciństwa.

Skuteczne sposoby utylizacji śmieci to podstawa do tego, aby wokół nas było czysto. Przy zagospodarowaniu nieczystości istotny jest również aspekt ekologiczny. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nasze nieczystości powierzać podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. Najlepszym miejsce do zweryfikowania danego przedsiębiorstwa będzie Baza Danych Odpadowych, lokalny rejestr działalności regulowanej lub komórka w Gminie, która odpowiada za sprawy środowiskowe. Dobrze jest również wiedzieć w jaki sposób dzielimy wywóz nieczystości, aby nie zadawać zbędnych pytań. W świetle dzisiejszych rozważań najprostszą metodą będzie podział na:

Jak dzielimy wywóz odpadów?

  • Wywóz odpadów stałychwywóz nieczystości dotyczy w dużej mierze odpadów o konsystencji stałej. Postać taką przybierają zarówno śmieci komunalne jak i takie odpady jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i pozostałości po remoncie. Z wyżej wymienionych śmieci część wywożona jest w tzw. systemie Gminnym, a na odbiór niektórych odpadów trzeba zamówić kontener lub samemu dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dobrym przykładem są tutaj śmieci budowlane. Niewielkie ilości takich nieczystości jak np. płytki ceramiczne można zutylizować w ramach ponoszonych opłat, a dużych hałd gruzu lepiej jest się pozbyć w sposób komercyjny.
  • Wywóz nieczystości ciekłych – jeśli mówimy o wywozie nieczystości ciekłych to pierwszym skojarzeniem jakie rodzi się w naszej głowie jest widok szambiarki przewożącej ścieki. Tymczasem odpady w stanie ciekłym powstają także w toaletach przenośnych i są z nich wypompowywane za pośrednictwem agregatu. W przypadku silnie uwodnionych śmieci pochodzących z naszego bytowania jedynym miejscem ich przeznaczenia jest oczyszczalnia właściwa dla danej Gminy. Jeśli więc prowadzimy budowę to powinniśmy wynająć przenośna kabinę WC od firmy, która posiada odpowiednie pozwolenia. O wiarygodność danego Usługodawcy warto zapytać w Gminie, które posiada zestawienie przedsiębiorstw zajmujących się tego typu działalnością. Na naszej platformie zrzeszone są firmy, które zostały zweryfikowane pod kątem spełniania wymogów prawnych.

 

Wywóz nieczystości stałych i ciekłych

Wywóz nieczystości stałych i ciekłych

Zobacz też:

Jak działa wywóz śmieci?
Gdzie wyrzucać tworzywa sztuczne?
Gdzie wyrzucać wełnę mineralną?
Wywóz szamba Katowice
Kontener na odpady budowlane Brzeg
Kontener na odpady budowlane Bydgoszcz