Jak operuje spalarnia śmieci?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak operuje spalarnia śmieci?

Większość osób z pewnością ma świadomość tego, że nie wszystkie odpady mogą trafić do recyklingu.

Nie oznacza to jednak, że pozostałe muszą być składowane na wysypisku, ponieważ mogą trafić również do spalarni. Jak działa spalarnia śmieci? Jakie odpady do niej trafiają? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa spalarnia śmieci?

Spalarnia śmieci to miejsce, w którym odpady zostają zutylizowane. Cały proces nie jest zbyt skomplikowany, ponieważ spalarnie odpadów to w rzeczywistości niezbyt skomplikowane ciągi technologiczne. Najpierw bowiem znajduje się komora spalania, potem jest komora dopalająca, a następnie systemy wyprowadzania energii, oczyszczania spalin oraz odprowadzania pozostałości. Istotne jest to, że śmieci spala się w bardzo wysokiej temperaturze, która sięga z reguły 900 – 1000 stopni Celsjusza. W efekcie jedyną pozostałością po procesie spalania są niewielkie ilości popiołu oraz żużlu. Warto również wiedzieć, że wszelkie zanieczyszczenia są na bieżąco wyłapywane przez specjalne filtry, dzięki czemu spalanie odpadów to proces, który nie jest szkodliwy dla środowiska (w odróżnieniu od samodzielnego palenia śmieci).

Jakie śmieci trafiają do spalarni? Otóż, powinny to być odpady komunalne, które nie nadają się do recyklingu, ani nie poddają się kompostowaniu na wysypiskach. W praktyce są to różnego rodzaju śmieci produkowane w gospodarstwach domowych. Poza tym utylizowane w spalarni mogą być również szkodliwe substancje pochodzące z zakładów przemysłowych, czy odpady medyczne.

Zalety spalania odpadów

Spalarnia odpadów w Polsce to kwestia, która ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Warto jednak mieć świadomość, że spalanie śmieci to rozwiązanie, które posiada kilka istotnych zalet. Chodzi bowiem nie tylko o zmniejszenie ilości odpadów, które muszą być przechowywane i trafiają na wysypiska, ale również możliwość produkowania energii elektrycznej oraz cieplnej. Z metra sześciennego odpadów komunalnych po spaleniu można uzyskać bowiem ok. 0,4 MWh energii elektrycznej oraz ok. 6,6 GJ energii cieplnej, a ze względu na obecność frakcji biologicznej w odpadach aż 42% z niej traktowana jest jako energia odnawialna. Po zakończonym procesie spalania do składowania pozostaje natomiast jedynie około 4 litrów objętości produktów oczyszczania spalin.

Dlaczego warto segregować odpady?

To, że odpady mogą zostać spalone w ekologiczny sposób jest niewątpliwie zaletą, jednak warto mieć świadomość, że nie wszystkie śmiecie mogą trafić do spalarni. Istotna staje się zatem ich segregacja, czyli podział na odpowiednie frakcje. Należy pamiętać również o tym, że nie wszystkie odpady można wrzucić do podstawowych pojemników. Problem stanowią bowiem odpady niebezpieczne, czy budowlane, w przypadku których można skorzystać z usługi jaką jest wywóz gruzu Koszalin.

Podsumowując należy stwierdzić, że sposób działania spalarni śmieci sprawia iż tego typu utylizacja nie tylko nie szkodzi środowisku, ale przynosi również korzyści. Warto jednak pamiętać, że podstawą powinien być recykling, który pozwala ponownie wykorzystać wiele różnych surowców.

 

Jak działa spalarnia śmieci?

Jak działa spalarnia śmieci?

 

Zobacz też:

Jak powinna wyglądać prawidłowa wiata śmietnikowa?
Kontener na odpady budowlane Środa Wielkopolska
Kontener na odpady budowlane Stalowa Wola
Sposoby wykorzystania gruzu
Jak zapewniamy wywóz odpadów poremontowych?
Kontener na gruz