Jak przebiega odbiór śmieci?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak przebiega odbiór śmieci?

Wiele osób zastanawia się jak przebiega odbiór śmieci. Nie ma się co dziwić, skoro czynność ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego społeczeństwa.

Bez wywozu odpadów bylibyśmy narażeni na liczne czynniki chorobotwórcze, a nasza okolica zamieniłaby się w wysypisko. Aby do tego nie doszło ważna jest wiedza, która pozwala lepiej zrozumieć cały proces. I choć wydawałoby się, że czynności zmierzające do opróżnienia pojemników nie należą do skomplikowanych to wcale tak nie jest. Odbiór śmieci opiera się o szereg zasad, w oparciu o które funkcjonują przedsiębiorstwa komunalne. Zaliczyć możemy do nich przede wszystkim:

Co wpływa na przebieg odbioru śmieci?

  • Powtarzalność wywóz odpadów jest czynnością cykliczną, które ma swoje odzwierciedlenie w harmonogramie. Oznacza to, że musi on nastąpić w równych odstępach czasu. W przypadku odpadów mówimy o tzw. częstotliwości odbioru. W praktyce najczęściej spotykamy wywozy, które są zaplanowane co 1 tydzień, co 2 tygodnie lub 1 raz w miesiącu. Dobrze jest zatem znać terminarz przyjazdu śmieciarek, aby nie zachodziła konieczność samodzielnego magazynowania nieczystości.
  • Przesunięcia terminu odbioruodbiór śmieci zwraca naszą uwagę zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z dużym nagromadzeniem odpadów. Tego typu sytuacje zachodzą z reguły przy okazji świąt takich jak Boże Narodzenie lub Wielkanoc. To właśnie wtedy może się zdarzyć, że pojazd komunalny nie odwiedzi nas zgodnie z planem. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przesunięcia terminów odbioru. W okresie poprzedzającym dni wolne powinniśmy dokładnie prześledzić obowiązujący terminarz i nie dać się zaskoczyć ewentualnymi odchyleniami od normy.
  • Rodzaj odbieranych odpadów – śmieciarki, hakowce, czy pojazdy wyposażone w HDS to typowi przedstawicieli floty przedsiębiorstw wywozowych. W zależności od rodzaju zabudowy są one przeznaczone do odbioru śmieci komunalnych lub innych rodzajów odpadu. Ze względów praktycznych nie jest zatem możliwe, aby dany pojazd odebrał wszystkie śmieci, które wygenerowane zostały na danej nieruchomości. Kolejną przeszkodą w tym procederze jest obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Nieczystości komunalnych nie można mieszać z gruzem lub innymi odpadami z budowy. Do śmieci z grupy „17” można np. zamówić kontener, w czym chętnie pomogą nasi doradcy.

 

Odbiór śmieci

Co kieruje odbiorem śmieci?

 

Zobacz też:

Koszt podstawienia kontenera na śmieci
Popularna klasyfikacja odpadów
Ile kosztuje kontener na gruz ?
Wywóz gruzu Rzeszów
Wywóz gruzu Sosnowiec
Wywóz gruzu Szczecin