Jak sprawdzić numer BDO?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Podpowiadamy, jak sprawdzić numer BDO

Wiele osób zastanawia się jak sprawdzić numer BDO. Wiedza tam jest im potrzebna do bardzo wielu celów. Pierwszym z nich jest zorientowanie się, czy firma w której pracujemy została wpisana do Bazy Danych Odpadowych, a drugim weryfikacja kontrahenta, z którym mamy zamiar podjąć współpracę.

Ostatni z omawianych przypadków jest szczególnie istotny dla firm wywozowych. Wynika to przede wszystkim z obowiązującego prawodawstwa. Odpadów nie można wywozić bez wystawienia odpowiednich dokumentów takich jak karty przekazania odpadów. W chwili obecnej czynności tej dokonuje się w sposób elektroniczny na portalu BDO. Konsekwencją tego typu sytuacji jest konieczność rejestracji w BDO. Do sposobów, które mogą posłużyć do sprawdzenia danych danego podmiotu zaliczyć możemy:

Gdzie i w jaki sposób sprawdzić numer BDO?

  • Wyszukiwarkę numerów BDO – aby odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić numer BDO warto posłużyć się wyszukiwarką, która jest integralną częścią portalu BDO. Wpisując w odpowiednie pola NIP lub nazwę danego przedsiębiorstwa można poznać jej numer rejestrowy oraz posiadane decyzje. Wiedza otrzymana w ten sposób jest rzetelna, gdyż pochodzi z samego źródła. Jeśli więc zalogujemy się do Bazy Danych Odpadowych to uzyskamy wiedzę, na której nam zależy.
  • Strona Internetowa oraz dokumenty wystawiane przez dany podmiot – czasami do sprawdzenia numeru BDO nie jest konieczne korzystanie z narzędzi informatycznych. Firmy, które posiadają wpis do ewidencji odpadowej mają obowiązek eksponowania swojego numeru na wszystkich dokumentach, które wystawiane są przez nich na zewnątrz organizacji. Zwyczajowo nr BDO umieszcza się np. na fakturach lub korespondencji. Czasami zatem bez jakiegokolwiek zaangażowania można się dowiedzieć, czy dany podmiot został wpisany do Bazy Danych Odpadowych.
  • Nakładki na system BDO – niekiedy dylematy związane z tym jak sprawdzić numer BDO pomagają zewnętrzne narzędzia informatyczne. Jednym z nich jest oprogramowanie dla firm komunalnych net. System ten służy do wywozu odpadów i mogą z niego korzystać podmioty zajmujące się wywozem odpadów. Omawiane przez nasz narzędzie udostępniane jest tzw. chmurze i pozwala częściowo automatyzować procesy związane z obsługą Bazy Danych Odpadowych.

 

Jak sprawdzić numer BDO?

Baza Danych Odpadowych – numery BDO

 

Zobacz też:

Wywóz gruzu z budowy
Wywóz odpadów i jego rodzaje
Kody odpadów budowlanych
Wywóz odpadów budowlanych Białystok
Wywóz odpadów budowlanych Bydgoszcz
Wywóz odpadów budowlanych Częstochowa