Jak zorganizować wywóz odpadów z budowy?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak zorganizować wywóz odpadów z budowy?

Wiele osób zastanawia się jak zorganizować wywóz odpadów. Mowa tutaj zwłaszcza o pracownikach firm budowlanych, którzy oprócz śmieci z grupy „17” muszą się pozbyć także nieczystości komunalnych.

Prawidłowo przygotowane zaplecze budowy musi bowiem uwzględniać potrzeby pracowników w zakresie wyrzucania odpadów bytowych. Obowiązujące przepisy w tym zakresie są dość jednoznaczne. W związku obowiązkiem segregacji nieczystości, wywóz odpadów oprócz frakcji zmieszanej musi uwzględnia także nieczystości zbierane selektywnie. Tak więc, aby wywóz śmieci odbywał zgodnie z przepisami na budowie powinny się znaleźć co najmniej:

Jakie pojemniki lub kontenery powinny znaleźć się na budowie?

  • Pojemniki na odpady zmieszanewywóz odpadów komunalnych z budowy obejmuje odpady zmieszane. To właśnie są generowane przez pracowników przedsiębiorstwa na danym terenie. Do śmieci niesegregowanych zaliczyć możemy np. papierki po kanapkach, zaolejone kartony czy też np. jednorazowe opakowania po obiadach.
  • Pojemniki na odpady niesegregowaneodbiór odpadów segregowanych jest niezwykle ważny w miejscu pracy jakim plac budowy. Brygady budowlane, szczególnie w sezonie letnim wytwarzają takie odpady jak np. butelki po wodzie mineralnej, czy też innych odpadach przez co rodzi się zapotrzebowanie na kosz do tworzyw sztucznych. Z surowców, które pojawiają się podczas prac budowlanych wymienić można także papier, a czasami szkło. Na budowach rzadziej mamy do czynienia koniecznością odbioru odpadów biodegradowalnych, chyba że są to resztki po owocach i warzywach.
  • Pojemniki na poszczególne frakcje odpadów budowlanychwywóz odpadów na budowie trzeba prowadzić zgodnie z zasadami. Jedną z nich jest zakaz mieszania poszczególnych rodzajów śmieci ze sobą. Oznacza to, że aby prawidłowo przeprowadzić odbiór nieczystości i potwierdzić go wpisem w BDO frakcje odpadów muszą być jednolite. Styropianu budowlanego, który ma kod 17 06 04 nie można zatem mieszać np. z papą o kodzie 17 03 80. Niektóre śmieci powstające na terenie przeznaczonym pod inwestycję mogą być zbierane razem i wówczas opisujemy je kodem 17 09 04. Dokładne zasady zbierania odpadów w danym regionie można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z naszymi konsultantami.

 

Wywóz odpadów z budowy

Wywóz odpadów z budowy

Zobacz też:

Rodzaje tworzywa sztucznego. Podział z uwzględnieniem najważniejszych polimerów.
Kontener na odpady budowlane Orzesze
Kontener na odpady budowlane Ostróda
Wynajem kontenerów BDO dla klienta obcojęzycznego
Gdzie wyrzucać skoszoną trawę?
Ile M3 ma 1 tona gruzu?