Jaki ma kod odpadu destrukt asfaltowy?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jaki ma kod odpadu destrukt asfaltowy?

Kod odpadu destrukt asfaltowy to 170302. Destrukt asfaltowy oznacza odpadową mieszankę mineralno-asfaltową, dla której wydano oddzielne rozporządzenie. Zgodnie z nim określono i uregulowano kwestie wykorzystania i utylizacji destruktu asfaltowego, który od tej pory może być uznany jako pełnowartościowy surowiec. W tym wpisie dowiesz się wszystkiego na temat składowania i utylizacji destruktu asfaltowego. Sprawdź koniecznie te informacje.

Destrukt asfaltowy, czyli kod odpadu 17 03 02. Co musisz o nim wiedzieć?

Osobne Rozporządzenie zdecydowanie uprościło i jasno zadeklarowało warunki utraty statusu odpadu dla destruktu asfaltowego. Można go uznać za pełnowartościowy surowiec, który jednak nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku uzyskania odrębnego pozwolenia na przetwarzanie tego typu odpadów. Destrukt asfaltowy można przetworzyć, ale musi on spełnić określone warunki.

Jakie to są wytyczne? Lista jest dość obszerna na na niej znajdują się takie informacje, jak chociażby zwolnienie od zanieczyszczenia substancjami stosowanymi w ramach produkcji tego typu mieszanek, jak również określona, łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym zawartość benzo(a)pirenu, która nie może przekraczać wyznaczonego progu.

Próbka takiego destruktu asfaltowego powinna też zostać przebadana, a otrzymany produkt po przetworzeniu może zostać wykorzystany ponownie w budowie.

Utylizacja oraz przetwarzanie destruktu asfaltowego – niezbędne informacje!

Aby destrukt asfaltowy mógł być dalej przetworzony konieczne jest poddanie badaniu określonych próbek tylko i wyłącznie w akredytowanych laboratoriach lub certyfikowanych jednostkach badawczych. Po zbadaniu próbek otrzymuje się protokół będący potwierdzeniem zgodności z tym, co zostało ustalone w Rozporządzeniu.

Warto mieć na uwadze przekazanie takich próbek już na pierwszym etapie prac z jezdnią, by móc bez problemu później przetworzyć uzyskany destrukt asfaltowy. Zleć tę usługę profesjonalistom i miej problem z głowy.

 

Kod odpadu destrukt asfaltowy

Kod odpadu destrukt asfaltowy

 

Zobacz też:

Kod odpadu 16 02 14
Wywóz śmieci Gliwice
Wywóz gruzu Lublin
Wywóz śmieci Nowy Targ
Wywóz śmieci Zabrze