Jaki mają kod odpadu skratki?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jaki mają kod odpadu skratki?

Kod odpadu skratki to numer 19 08 01. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska są to odpady powstałe w procesie oczyszczania ścieków, a zatem wymagają specjalnego traktowania, jak również wywozu za pomocą profesjonalnie świadczonych usług. Sprawdź koniecznie, co musisz wiedzieć o wywozie odpadu skratki i jak to udokumentować!

Wszystko, co musisz wiedzieć o wywozie skratek – kod odpadu 19 08 01

Ustawa z Rozporządzenia Ministra Środowiska mówi jasno, że odpady typu skratki, będące pozostałościami po procesie oczyszczania ścieków, wymagają specjalnego traktowania. Nie powinny dostać się one do innych zanieczyszczeń, ponieważ wówczas mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Odbiór lub unieszkodliwienie skratek o kodzie odpadu 19 08 01 najlepiej dokonać w specjalnych workach foliowych o wyznaczonej masie. Dzięki temu nie będą one zagrażać środowisku, ani też zalegać na określonym terenie.

Rozliczenie z konkretnej ilości skratek następuje po zważeniu całości dostarczonych odpadów. O wywiezienie ich należy poprosić konkretną firmę wywozową, a przede wszystkim mieć pewność, że trafiają one w bezpieczne miejsce utylizacji.

Odbiór skratek przez profesjonalnie działającą firmę!

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje skratki trafią w bezpieczne miejsce, to koniecznie zleć usługę ich utylizacji wybranej firmie. Możesz je wywieźć wraz z zawartością piaskownika o kodzie odpadu 19 08 02. Taki wyżej wymieniony odpad należy wywozić sukcesywnie za pomocą ładowarki. Wywóz zaś powinien odbywać się autem z plandeką tak, by nic nie przedostało się na zewnątrz.

To ważne, by mieć świadomość, że wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu i przedostawać się do środowiska. Lepiej jest zatem dokładać wszelkich starań, by tak się nie stało.

Podpisując umowę z konkretną firmą wywozową pamiętaj, by poprosić również o niezbędną dokumentację, będącą dla Ciebie potwierdzeniem wywozu skratek i zawartości piaskownika. Firmy są zobowiązane, by taki dokument posiadać!

 

Kod odpadu skratki

Kod odpadu skratki

Zobacz też:

Gdzie wywozić gruz?
Wywóz śmieci Tarnowskie Góry
Wywóz szamba Białystok
Wywóz szamba Poznań
Wywóz śmieci Ruda Śląska