Jakie są kody odpadów BDO?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jakie są kody odpadów BDO?

Kod odpadów BDO to fraza, której poszukują w wyszukiwarce Google przedstawiciele wielu firm. Nie ma w tym nic dziwnego skoro to na ich barkach spoczywa obowiązek przygotowania kart przekazania odpadu.

Większość śmieci, które muszą zagospodarować firmy podlega bowiem obowiązkowi sporządzenia odpowiednich dokumentów, bez których wywóz nie ma prawa dojść do skutku. Warto tym samym, czym kierować się określając rodzaj odpadów oraz ciąg cyfr który opisuje go pod kątem gospodarki odpadami. Kluczowe we właściwej interpretacji przepisów będą takie kwestie jak:

Jak określić kod odpadu BDO?

  • Podstawowa znajomość katalogu odpadówkody odpadów BDO można znaleźć w tzw. katalogu odpadów. Stanowi on załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020. W myśl informacji, które są w nim zawarte odpady dzielimy na 20 grup. Pierwsze 2 cyfry z 6 cyfrowego kodu odpadu odpowiadają za grupę, której przypisane zostały dane nieczystości. W przypadku śmieci budowlanych będzie to przede wszystkim grupa „17”. W każdej z grup można także znaleźć odpowiednie podgrupy, a w nich już właściwe rodzaje nieczystości. Interaktywny katalog odpadów można znaleźć na stronie: https://odpady.org/interaktywny-katalog-odpadow/
  • Omówienie kwestii odbioru odpadówkody odpadów BDO bywają bliźniaczo podobne. Czasami trudno jest je odróżnić od siebie, a jeszcze trudniejszym zadaniem jest zestawienie danego kodu z odpadem, który widzimy w sposób fizyczny. Jeśli mamy wątpliwości co do oznaczeń, których powinniśmy użyć przy danym odbiorze, warto porozmawiać z Wykonawcą, który odbierze śmieci. Z reguły podpowie on jaki jest oczekiwany przez niego kod, a następnie zestawi swoje oczekiwania z rzeczywistością. Jeśli więc stoimy przed koniecznością wywozu gruzu to warto zapytać czy nadać mu kod 17 01 01, 17 01 02, czy może 17 01 07.
  • Informacje zawarte w specyfikacji przetargowej – dla firm budowlanych, które biorą udział w przetargach bardzo często istotne są informacje, które są zapisane w SIWZ. To właśnie tam można znaleźć kody odpadów BDO, których chce się pozbyć Zamawiający. Przed przystąpieniem do zadanie warto sprawdzić, czy w okolicy znajduje się podmiot, który sprosta temu zadaniu. Jeśli tak nie będzie, powinniśmy jeszcze przed złożeniem oferty przekalkulować koszt całego zadania w kontekście kosztów wywozu odpadów.

 

Kody odpadów BDO

Kod odpadu BDO

Zobacz też:

Co to są odpady remontowo budowlane?
Czego nie wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane?
Pojemnik na gruz
Wywóz odpadów budowlanych Katowice
Wywóz odpadów budowlanych Koszalin
Wywóz odpadów budowlanych Łódź