Jakie są kolory pojemników na odpady?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kolory pojemników na odpady w ustawodawstwie

Kolory pojemników na odpady to temat, który starają się zgłębić wszyscy właściciele nieruchomości. Pojawia się on zwłaszcza przy okazji wymiany lub nabycia nowych koszy na śmieci.

Dobranie odpowiednich kolorów jest bowiem obowiązkiem wynikającym z przepisów. Oznacza to, że nie powinniśmy kupować śmietników o dowolnym wybarwieniu i gromadzić w nich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. Takie nieczystości jak plastik, szkło, papier, bio czy zmieszane muszą być zbierane w pojemnikach o odpowiednim kolorze. Tylko wtedy ich odbiór będzie przebiegać bez przeszkód, a my nie narazimy się na reperkusje ze strony organizatorów zbiórki. W chwili obecnej wyróżnia się następujące kolory pojemników na odpady:

Jakie są kolory pojemników na odpady?

  • Żółty kolor żółty  przeznaczony jest na pojemniki służące do zbierania metalu i tworzyw sztucznych. Oznacza to, że do śmietników w takim kolorze możemy wrzucać rzeczy wykonane z plastiku opakowaniowego i puszki po jedzeniu oraz napojach. Alternatywą do stosowania koszy na śmieci są w niektórych rejonach kraju worki, które posiadają taką samą barwę.
  • Niebieski kolor niebieski  odpowiada za kosze do papieru. Jeśli więc otrzymaliśmy paczkę od kuriera to po oddzieleniu folii, którą jest owinięta można ją wyrzucić do niebieskiego zbiornika na śmieci. Należy pamiętać o tym, że niektóre opakowania tylko z pozoru są papierowe. Dotyczy to zwłaszcza kartonów po mleku i napojach, które są wykonane z tetra paku.
  • Zielonykolor zielony pojemnika powinien być od razu skojarzony ze szkłem. Do śmietnika o takim odcieniu powinniśmy wyrzucać szkło opakowaniowe. W przypadku innego rodzaju szkła np. takiego które pochodzi z grupy „17” do jego utylizacji należy zamówić kontener na odpady. Szkło budowlane ma bowiem inne cechy fizyczne od opakowaniowego.
  • Brązowy kolor brązowy pojemnika to nieodzowny przyjaciel odpadów biodegradowalnych. Można w nim zbierać odpady o kodzie 20 02 01 i 20 01 08. Śmieci takie jak obierki po warzywach, skoszona trawa i drobne gałązki to przykładowe rodzaje nieczystości jakie mogą znaleźć się w jego wnętrzu. W przypadku odpadów bio warto dokładnie zaznajomić się zasadami ich zbiórki. W niektórych rejonach kraju nie można gromadzić ich np. w workach na śmieci.
  • Czarnykolor czarny pojemnika jest przeznaczony do zbierania śmieci niesegregowanych. Do koszy tego rodzaju wyrzuca się wszystko to, czego nie wolno gromadzić w pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów. Resztki mięsa, odpady higieniczne czy też popioły to tylko niektóre z przykładowych nieczystości zbieranych w tego typu zbiornikach.

 

Jakie są kolory pojemników na odpady ?

Jakie są kolory pojemników na odpady ?

Co dają nam kolory pojemników na śmieci?

Kolory pojemników na śmieci są wbrew pozorom bardzo istotnym elementem systemu zbiórki odpadów. Dobrym pomysłem było ich ujednolicenie, które zaprowadza większy porządek w gospodarce nieczystościami. Niezależnie od tego gdzie aktualnie przebywamy nasze oko potrafi bez przeszkód określić, gdzie wyrzucić takie odpady jak: szkło, plastik, papier, bio i śmieci zmieszane. Nie trzeba się zatem specjalnie głowić nad tym jak prawidłowo pozbyć się odpadów. Wszystko to sprawia, że jako społeczeństwo zyskujemy większe szanse na uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu. W ten sposób nie tylko poprawimy stan środowiska, ale i unikniemy przykrych konsekwencji związanych z niemożnością zapanowania nad strumieniem odpadów. I choć wymiana śmietników na te które posiadają odpowiednią kolorystykę wiąże się z poniesieniem określonych wydatków to w dłuższej perspektywie jest opłacalna gdyż:

  • Ułatwia pracę ekipie wywozowejkolory pojemników na śmieci stanowią cenną wskazówkę dla brygady wywozowej, która może bez trudu określić jaki pojemnik ma być opróżniony w danym dniu. W ten sposób maleją koszty pracy, gdyż wywóz śmieci odbywa się szybciej. Nie trzeba bowiem otwierać klap pojemników, aby przekonać się gdzie znajduje się dany rodzaj nieczystości.
  • Uczy segregacji młode pokolenieujednolicony system zbiórki odpadów, którego istotnym elementem są kolory pojemników na śmieci wpływa także w sposób bardzo pozytywny na dzieci. Już od przedszkola uczą się one selektywnej zbiórki nieczystości i stopniowo dowiadują się jak prawidłowo wyrzucać śmieci. Zjawisko to potęgowane jest także przez różnego rodzaju konkursy środowiskowe i materiały edukacyjne, które można znaleźć w Internecie.

Dlaczego warto segregować śmieci według obowiązujących kolorów pojemników?

Obowiązujące kolory kubłów na śmieci nie tylko ułatwiają segregację odpadów, czy wykonywanie codziennej pracy przez ekipy zajmujące się ich wywozem, ale pozwalają również przygotować śmieci do recyklingu. Oczywiście przetworzone nie mogą zostać wszystkie odpady, jednak dzięki umiejętnej i starannej segregacji można powtórnie wykorzystać wiele z nich. To własnie ta kwestia, a także niższe opłaty za wywóz odpadów sprawiają, że warto poświęcić czas i uwagę na to, by segregować śmieci według obowiązujących kolorów pojemników. Opłacalny staje się również zakup kubłów w poszczególnych kolorach, ponieważ można w ten sposób segregować odpady na bieżąco oraz wdrożyć to zachowanie u wszystkich domowników. Istotne w tym przypadku jest jednak to, by pamiętać o tym, że odpady trafiające do poszczególnych pojemników muszą być nie tylko odpowiednio posegregowane, ale również całkowicie opróżnione i oczyszczone z zanieczyszczeń. Dotyczy to przede wszystkim opakowań sztucznych i szklanych, które w innym przypadku nie zostaną przetworzone.

Zobacz też:

Podstawienie kontenera na gruz
Wywóz odpadów wielkogabarytowych
Kod odpadu gruzu budowlanego
Wywóz gruzu Racibórz
Wywóz gruzu Radom
Wywóz gruzu Ruda Śląska