Jakie są kontenery na odpady zmieszane?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Czym są kontenery na odpady zmieszane?

Kontenery na odpady zmieszane potrzebne są w bardzo wielu sytuacjach. Potrzeba ich wynajmu związana jest z koniecznością uprzątnięcia placu budowy lub wywozu odpadów powstałych w trakcie różnego rodzaju wydarzeń takich jak np. pikniki lub koncerty.

Ich rozmiar, cena oraz dostępność związana jest z rodzajem odpadu do którego są przeznaczone. Warto przed wydzierżawieniem tego rodzaju zbiornika określić swoje potrzeby względem zagospodarowania nieczystości. Pozwoli to uniknąć błędów i zamówić usługę, która nie nadwyręży naszych finansów. Wynajem kontenerów na odpady zmieszane może obejmować przede wszystkim:

Rodzaje kontenerów na odpady zmieszane

  • Kontenery na odpady zmieszane komunalne – niesegregowane zmieszane odpady komunalne mają kod 20 03 01. W przypadku dużego nagromadzenia tego rodzaju nieczystości dobrym rozwiązaniem jest wynajem kontenera, który ma najczęściej pojemność 7 M3. Zainteresowane tego typu usługą są najczęściej podmioty sprzątające oraz firmy organizujące eventy. Kontener o pojemności 7 M3 może pomieścić około 1 tony odpadów komunalnych. Ma on konstrukcję zamknięta, a załadunek śmieci odbywa się przez otwarcie 1 z 6 klap.
  • Kontenery na odpady zmieszane budowlanekod odpadu 17 09 04 określa zmieszany odpady budowlane. W grupie tej mieszczą się śmieci, które nie są jednorodne i stanowią zlepek różnego rodzaju nieczystości. W chwili obecnej nieczystości pochodzące z różnego rodzaju remontów, prac budowlanych i demontażowych są najczęściej spotykanym rodzajem odpadów, który jest wytwarzany przez firmy z branży budowlanej. Jeśli więc prowadzimy tego typu prace to w wywozie odpadów może nam pomóc metalowy kontener którego pojemność wynosi od 0,5 M3 do 36 M3. Wśród samochodów, które przewożą tego typu kontenery spotyka się pojazdy wyposażone w HDS, hakowce oraz bramowce.
  • Kontenery na odpady zmieszane opakowanie – w erze recyklingu duży nacisk kładziony jest na oddzielenie strumienia śmieci niesegregowanych od tzw. „selektów”. Specyficzną grupą odpadów zbieranych selektywnie jest zmieszana frakcja opakowaniowa. Mieszczą się w niej takie odpady jak np. papier, tworzywa sztuczne i drewno. W wielu przypadkach na ich odbiór zamawia się kontenery lub tzw. prasokontenery. Potrzeby w tym zakresie zgłaszają najczęściej duże sieci sprzedażowe z branży spożywczej oraz budowlanej.

 

Wynajem kontenerów na odpady zmieszane

Wynajem kontenerów na odpady zmieszane

Gruzy.pl oferują wynajem kontenerów na odpady zmieszane w całej Polsce. Aby wynająć kontener wystarczy do nas zadzwonić lub napisać maila ze szczegółami danego zlecenia.

Gdzie znajdują zastosowanie pojemniki na odpady zmieszane?

Równie często jak kontenery stosowane są także pojemniki na odpady zmieszane. Używa się w przypadku gdy odpadów nie ma aż tyle, aby zasadne było wynajęcie większego zbiornika. W Polsce najczęściej spotyka się śmietniki w kolorze zielonym lub czarnym, które są wykonane z tworzywa sztucznego. Po roku 2000 zastąpiły one niemal w całości metalowe kosze na śmieci. Z koszy na nieczystości segregowane korzysta się przy bardzo wielu okazjach. Znajdują one zastosowane przede wszystkim przy:

  • Odbiorze odpadów z gospodarstw domowychpojemnik na śmieci zmieszane stanowi jeden z 5 podstawowych koszy na śmieci. Jego pojemność może mieć od 60 do 1100 litrów. W omawianym śmietniku składuje się w dużym uproszczeniu wszystko to, co nie może trafić do pojemników na selekty. Do przykładowych nieczystości, które reprezentują odpady zmieszane zaliczają się np. materiały higieniczne i przestudzony popiół.
  • Odbiorze odpadów z firm – w pracy spędzamy bardzo dużą część dnia. Zarobkując wytwarzamy także odpady zmieszane takie jak np. papierki po kanapkach. Zgodnie z prawem każde przedsiębiorstwo musi w udokumentowany sposób potwierdzić, gdzie trafiają śmieci wytwarzane przez jego pracowników. Aby wybrnąć z tego zadania należy podpisać umowę z wybranym Usługodawcą, który wywozi śmieci z danego terenu. Umowa ta ma charakter cywilnoprawny i są w niej zapisane wzajemne zobowiązania Stron.
  • Odbiorze odpadów z zaplecza budowy – błędem jest zamawiania na budowę jedynie kontenera na odpady budowlane. W ten sposób doprowadzamy do stanu w którym śmieci z grupy „17” są zanieczyszczone nieczystościami komunalnymi. Zgodnie z literą prawach na terenach przeznaczonych pod inwestycję powinny również znajdować się śmietniki na odpady z grupy „20” oraz „15”. W ten sposób unikniemy nieprzyjemności w przypadku niezapowiedzianej kontroli.

 

Zobacz też:

W czym pomoże nam katalog odpadów?
Kontener na odpady budowlane Nowy Targ
Kontener na odpady budowlane Nysa
Jakie są kolory segregacji śmieci?
Jak najlepiej wyrzucić odpady z budowy domu?
Jakie są kody odpadów BDO?