Karta przekazania odpadu 2022

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Karta przekazania odpadu 2022, a portal BDO

Karta przekazania odpadu 2022 to dokument, który jest przygotowywany w formie elektronicznej na portalu BDO. Aby zyskać możliwość jego wygenerowania należy uzyskać dostęp do Bazy Danych Odpadowych i zalogować się do niej poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Alternatywą do logowania przez KWIE jest utworzenie użytkownika podrzędnego, logującego się za pośrednictwem adresu mailowego i hasła. Wystawienie karty przekazania odpadu jest konieczne w celu udokumentowania ścieżki postępowania z odpadami. Jeśli więc prowadząc firmę budowlaną, chcemy pozbyć się zalegających śmieci to musimy oswoić się z pracą w systemie. Do dobrych praktyk w wyżej wymienionym zakresie zaliczyć możemy:

Karta przekazania odpadu 2022

  • Wybranie odpowiedniego transportującego i przejmującego odpadyKPO zawiera bardzo dużo informacji. Znajdują się w niej takie informacje jak numer karty, typ karty oraz data w której została ona wygenerowana. Aby KPO została przygotowana poprawnie muszą się znaleźć w niej dane na temat transportującego i przejmującego śmieci. Można je uzyskać od firmy, która zajmie się utylizacją nieczystości.
  • Wpisanie kodu odpadówkarta przekazania odpadu 2022 zawiera informacje na temat rodzaju śmieci, których zamierza się pozbyć nasze przedsiębiorstwo. W przypadku odpadów budowlanych kody odpadów rozpoczynają się od liczby „17”. Mix odpadów budowlanych posiada kod 17 09 04, papa oznaczona jest jako 17 03 80, a materiały izolacyjne to 17 06 04. Jeśli chcemy się upewnić jaki kod będzie najwłaściwszy dla naszych śmieci, warto go wcześniej uzgodnić z podmiotem wywozowym.
  • Określenie masy odpadówkarta przekazania odpadu 2022 wymaga podania masy nieczystości, które zamierzamy przekazać do zagospodarowania. Dane na temat wagi wpisuje się w sposób orientacyjny. Po dokładnym przeważeniu kontenera na odpady lub worka typu big bag jest ona korygowana i należy ją poprawić zgodnie z danymi, które uzyskamy od firmy komunalnej. Informacje na temat wagi odpadów wyrażane są w megagramach (Mg). Dla przypomnienia 1 Mg to 1000 kg. Wagi w kartach przekazania odpadu wpisuje się z dokładności 3 miejsc po przecinku.

 

Karta przekazania odpadu 2022

KPO 2022

Zobacz też:

Wynajem kontenerów na śmieci cena
Gdzie wyrzucać odpady bio ?
Gdzie wyrzucać odpady budowlane ?
Wywóz gruzu Gniezno
Wywóz gruzu Katowice
Wywóz gruzu Legnica