Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Pozostałości po działaniach człowieka często wymykają się spod kontroli. Ogromne ilości śmieci stanowią poważny problem, z którym muszą sobie poradzić obywatele i ustawodawcy.

Aby usprawnić kontrolę nad składowaniem i utylizacją, rządzący wdrożyli rozbudowaną klasyfikację substancji i przedmiotów o wysokim stopniu zagrożenia. Na czym ona polega? W jaki sposób rozróżniamy poszczególne rodzaje śmieci i jak możemy skutecznie chronić ekosystemy przyrodnicze?

Jakie cechy przemawiają za uznaniem danego odpadu za niebezpieczny?

Odpowiednie działanie współczesnych przedsiębiorstw prowadzi do wytworzenia różnych rodzajów odpadów toksycznych. Klasyfikacja śmieci niebezpiecznych pozostaje skoncentrowana na wskazaniu tych przedmiotów lub cieczy, które górują nad innymi pod względem szkodliwości. Proces selekcji obejmuje wiele kryteriów. Do najważniejszych właściwości odpadu niebezpiecznego zaliczamy:

 • łatwopalność,
 • stopień szkodliwości dla zdrowia ludzi i zwierząt,
 • cechy toksyczne,
 • działanie kancerogenne,
 • wybuchowość,
 • substancje żrące.

Wymienione tutaj atrybuty uwzględniła Komisja Europejska w rozporządzeniu z 2014 roku. Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu, „klasyfikacja odpadów jako niebezpieczne powinna być dokonywana między innymi na podstawie przepisów unijnych dotyczących chemikaliów, w szczególności dotyczących klasyfikacji preparatów jako niebezpiecznych, wraz ze stosowanymi w tym celu dopuszczalnymi wartościami stężeń.”

Uznanie danych substancji za odpady toksyczne poprzedza zatem wnikliwa analiza fizykochemiczna i ocena stężenia dla każdego przypadku. Wszystkie rodzaje śmieci i pozostałości niebezpiecznych podlegają pod odrębne przepisy dotyczące składowania i utylizacji. W żadnym wypadku nie można ich traktować jako odpady komunalne i umieszczać w zwykłych kontenerach.

Co zaliczamy do kategorii odpadów niebezpiecznych?

Przykłady toksycznych rodzajów śmieci można mnożyć w nieskończoność. Faktem jest, że substancje niebezpieczne stają się coraz większą częścią bytowania człowieka i wymagają podjęcia natychmiastowych działań zaradczych. Na liście pozostałości, które generują spore zagrożenie dla środowiska, widnieją m.in.:

 • akumulatory litowo-jonowe,
 • oleje samochodowe,
 • detergenty,
 • trutki na insekty,
 • pozostałości po lekach,
 • elektrośmieci.

Szczególnie ta ostatnia grupa wyróżnia się intensyfikacją występowania w społeczeństwie. Ilość zużytego sprzętu RTV i AGD rośnie w tempie wykładniczym, co wynika z postępującej cyfryzacji życia prywatnego i przemysłowego.

Rodzaje niebezpiecznych odpadów przemysłowych

Wymieniając rodzaje odpadów niebezpiecznych, nie możemy pominąć również toksycznych pozostałości medycznych i produkcyjnych. To osobna kategoria, jaka stanowi trudny orzech do zgryzienia dla ustawodawców. Wysoka konsumpcja napędza produkcję i pomaga rozwijać gospodarkę. Zwiększa tym samym wpływy do budżetu państwa. Trudno jednak pominąć kwestie środowiskowe, które obecnie wręcz rzucają się w oczy.

Dlatego państwa Unii Europejskiej i niektórzy członkowie ONZ wdrożyli u siebie Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHZ). Standaryzacja rodzajów środków chemicznych przyczyniło się do poprawy wzajemnej komunikacji i szybszego informowania o zagrożeniach. System GHS dokonał podziału toksycznych odpadów według charakteru i powagi zagrożeń, jakie generują dla człowieka i środowiska naturalnego. Na terenie UE, standardy GHZ zostały wprowadzone mocą rozporządzenia CLP w 2009 roku.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi — akt prawny

Niezależnie od tego, z jakimi rodzajami odpadów toksycznych mamy do czynienia, należy ściśle przestrzegać standardów wynikających z ustawy z 2012 roku. W rozdziale 4. niniejszego aktu normatywnego zawarto szczegółowe regulacje w zakresie postępowania z substancjami toksycznymi — od momentu składowania, poprzez transport, aż po legalną utylizację.

Sprawdź inne artykuły na blogu Gruzy.pl, gdzie wyjaśniamy rozmaite kwestie z dziedziny gospodarowania substancjami niebezpiecznymi. Skorzystaj z profesjonalnej oferty odbioru i wywozu pozostałości poremontowych, medycznych i chemicznych, mając gwarancję kompleksowości i legalności usługi.

 

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

 

Zobacz też:

Kody odpadów medycznych i ich klasyfikacja
Kontener na odpady budowlane Piła
Kontener na odpady budowlane Piotrków Trybunalski
Podstawienie kontenera na gruz
Jakie są kolory pojemników na odpady?
Wypożyczenie kontenera na gruz