Kod odpadów budowlanych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co to jest kod odpadów budowlanych?

Kod odpadów budowlanych i jego znajomość pozwala na lepsze poruszanie się w świecie nieczystości. Za prawidłowość uznają to przedstawiciele firm budowlanych, którzy muszą zmagać się z tematyką BDO.

Bez znajomości kodów odpadów może się to okazać trudne z bardzo wielu powodów. Pierwszym i najważniejszym jest konieczność przygotowywania kart przekazania odpadów. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami na każdy transport śmieci trzeba wystawić odpowiedni dokument. Nie uda się to o ile nie będziemy wiedzieli co wpisać w pole odpowiadające za określenie nieczystości, które trzeba wywieźć z budowy. W świetle tych słów ważne jest, aby orientować się chociaż w podstawowych rekordach, które są zawarte w katalogu odpadów. Do głównych typów nieczystości z grupy „17” zaliczyć możemy:

Jakie są podstawowe kody odpadów budowlanych?

  • Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (kod: 17 09 04) – kod odpadów budowlanych 17 09 04 to jeden z najbardziej znanych kodów odpadów budowlanych. Większość kontenerów, które zawierają niejednorodne odpady budowlane jest nim opisywana i w ten sposób trafia do punktów utylizacji.
  • Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod: 17 06 04) – styropian, którym docieplane są budynki ma kod 17 06 04. Jeśli więc nasza firma prowadzi prace związane z dostosowaniem elewacji do wymogów inwestora i musi wywieźć z budowy resztki styropianu to najodpowiedniejsze będzie opisanie go tym oznaczeniem.
  • Odpadowa papa (kod: 17 03 80) – w dzisiejszych czasach papa ustępuje miejsca innym materiałom budowlanym. W ten sposób pojawia się problem zagospodarowania jej odpadów. Papy nie wolno mieszać z innymi odpadami budowlanymi i na jej odbiór trzeba zamówić oddzielny kontener na papę. Wystawiać kartę przekazania odpadów na papę trzeba opisać ją kodem 17 03 80.
  • Gruz (kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07) – gruz może przybierać różną postać. W zależności od rodzaju może mieć on kod: 17 01 01, 17 01 02 lub 17 01 07. W przypadku konieczności wywozu gruzu w kontenerze nie wiemy jakiego użyć oznaczenia to warto dopytać się jakiego rodzaju gruz będzie wytwarzała ekipa budowlana lub uzgodnić kwestię wyboru kodu z firmą wywozową.

 

Kod odpadów budowlanych

Kod odpadów budowlanych

 

Zobacz też:

Gdzie podpisać umowę na wywóz śmieci?
Gdzie wyrzucać folię?
Gdzie wyrzucać kafelki?
Wywóz szamba Chorzów
Kontener na odpady budowlane Gorlice
Kontener na odpady budowlane Gorzów Wielkopolski