Kody odpadów budowlanych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kody odpadów budowlanych w katalogu odpadów 2022

Kody odpadów budowlanych są ważne dla każdej osoby, która pracuje w branży budowlanej. W końcu bez ich znajomości niemożliwe jest prawidłowe wystawienie karty przekazania.

Śmieci pochodzące z budowy należą do grupy „17” i w zależności od rodzaju mają nie tylko różne nazewnictwo, ale i oznaczenie. Jeśli wykazujemy się choćby podstawową znajomością katalogu odpadów, proces obsługi środowiskowej jest prostszy, co pozwala nas ustrzec przed mogącymi się pojawić błędami. Usprawnia to znacząco późniejszą sprawozdawczość i współpracę z firmą odbierającą nieczystości. Do najpopularniejszych kodów odpadów budowlanych zaliczyć możemy:

Kody odpadów budowlanych: 17 03 80, 17 09 04, 17 06 04

  • 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07kody odpadów budowlanych, które opisują gruz to: 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07. Nie oznacza to oczywiście, że każdy transport tego rodzaju śmieci musi być opisany aż wszystkimi 3 kodami. W zależności od rodzaju gruz może przybierać postać betonową, ceglaną lub być mieszaniną obu tych rodzajów. Szerzej tematykę kodów odpadu dotyczących gruzu opisaliśmy w tym artykule.
  • 17 03 80 (Odpadowa papa)kody odpadów budowlanych dotyczą również papy. Ciąg cyfr, który tworzy jej oznaczenie to 17 03 80. Papa jako odpad musi być zazwyczaj oddawana oddzielnie. Oznacza to, że jeśli musimy ją wywieźć z placu budowy to musi być ona jednorodna pod katem odpadowym i nie może zawierać innych odpadów. Na każdy transport papy trzeba wystawić oddzielna kartę przekazania odpadu w systemie BDO.
  • 17 06 04 (Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03) – materiały izolacyjne takie jak np. styropian, czy wełna mineralna maja kod 17 06 04. Warto wziąć tą pod uwagę przy sporządzaniu dokumentów wywozowych i nie przypisać elementów dociepleniowych budynków do odpadów opakowaniowych. W wielu przypadkach mamy bowiem do czynienia z błędnym określeniem ich jako 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych).
  • 17 09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) – oprócz wspomnianych wcześniej kodów odpadów budowlanych, jednym z popularniejszych jest także 17 09 04. Praktyka pokazuje, że pod kodem tym oddawane są śmieci, które nie są należą do żadnych z wcześniej opisywanych nieczystości. Jeśli więc na budowie znajduje się mix różnego rodzaju, to na ich wywóz najpewniej będzie trzeba wystawić kartę przekazania odpadu z kodem 17 09 04.

 

Kody odpadów budowlanych

Kody odpadów budowlanych

 

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać meble ?
Gdzie wyrzucać odpady bio ?
Gdzie wyrzucać odpady budowlane ?
Wywóz gruzu Chorzów
Wywóz gruzu Częstochowa
Wywóz gruzu Dąbrowa Górnicza