Kontener na odpady remontowe

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kontener na odpady budowlane i jego wynajem 

Kontener na odpady remontowe jest dziś szeroko rozpowszechniony w społeczeństwie. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z faktu większego przywiązania do kwestii związanych z ochrona środowiska.

Odpadów, które pochodzą z budowy, remontów czy demontażu nie można przecież wyrzucać do przydomowych koszy na śmieci, a za taki czyn grożą konkretne konsekwencje. Nie ma się zatem co dziwić, że chęć wydzierżawienia zbiornika zgłaszają zarówno firmy jak i osoby prywatne. Może on im pomóc w utylizacji takich śmieci jak:

Kontener na odpady remontowe

  • Papa kontener na odpady remontowe obejmuje także odpady papy. Ustawodawca przypisał jej kod 17 03 80, co oznacza, że nie należy ona do grupy śmieci komunalnych. Odbiór papy bardzo rzadko rozlicza się w sposób ryczałtowy. Jeśli więc chcemy się jej pozbyć to najpewniej przyjdzie nam zapłacić za transport i koszt utylizacji samego ładunku. Z uwagi na fakt, że papa jest dość ciężkim odpadem to bardzo często przewozi się ją w takich samych zbiornikach jak gruz.
  • Styropian – styropian to odpad, który charakteryzuje się dużą objętością i niewielką wagą. Ten z grupy śmieci budowlanych ma kod 17 06 04 i nie można go umieszczać w pojemnikach na metale i tworzywa sztuczne. W tych ostatnich może się jednak znaleźć styropian opakowaniowy, czyli np. taki, w który był zabezpieczony telewizor. Jeśli zatem prowadzicie Państwo termomodernizację budynku to do pozbycia się odpadów trzeba zamówić kontener na odpady remontowe lub worek typu big bag.
  • Miks odpadów – jeśli nie mamy do wyrzucenia papy lub styropianu to dobrym wyjściem będzie zamówienia kontener na tzw. „miks”. Zalicza się do niego wszystko to co może powstać przy okazji prac budowlanych lub modernizacyjnych. Do śmieci o kodzie 17 09 04 nie zalicza się jednak ani gruzu, ani styropianu, czy papy. O dokładny regulamin wykorzystania kontenera na odpady remontowe warto zapytać swojego przewoźnika. Unikniemy w ten sposób konieczności przesortowania zbiornika lub dopłaty za jego wywóz.

 

Kontener na odpady remontowe

Kontener na odpady remontowe

 

Zobacz też:

Kod odpadu 17 09 04
Kod odpadu gruzu budowlanego
Kody odpadów budowlanych
Wywóz odpadów budowlanych Białystok
Wywóz odpadów budowlanych Bydgoszcz
Wywóz odpadów budowlanych Częstochowa