Na czym polega prawidłowy recykling odpadów?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Celem recyklingu jest powtórne wykorzystanie materiałów i surowców poprzez wprowadzenie ich do ponownego obiegu. Zabieg znajduje swoje uzasadnienie zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i ekologicznej. Niezliczone masy materiałów i produktów jednorazowego użytku nie tylko pochłaniają ogromne ilości energii niezbędnej do ich wyprodukowania. Generują też znaczne koszty związane z procesem wytwórczym, usuwaniem zanieczyszczeń czy też utylizacją. W tej sytuacji jedynym wyjściem wydaje się sprawnie przeprowadzony recykling.

Jak powinien przebiegać poprawny recykling odpadów?

 • Po co segregować i przetwarzać odpady?
 • Co to jest recykling?
 • Jakie kolory powinny mieć pojemniki do składania odpadów poddawanych recyklingowi?
 • Kto odbierze posegregowane odpady?

Znaczenie recyklingu dla planety

O tym, jak wielki jest problem związany z redukcją zanieczyszczenia planety, niech świadczy przykład wielkiej pacyficznej plamy śmieci, której powierzchnia pięciokrotnie przewyższa obszar Polski.

Szacuje się, iż waga zgromadzonych tam odpadów, głównie tworzyw sztucznych przekracza 120 tysięcy ton. Każdego, kto chociaż raz trzymał w dłoni pustą butelkę plastikową po napoju, musi przerażać taka masa, pozostająca poza wszelką kontrolą.

Nie trzeba oddalać się aż tak daleko, by znaleźć w swoim otoczeniu setki butelek, pojemników, torebek czy starych gazet. Niemal wszystko to powinno trafić do ponownego użytku, czy to w formie gotowej, czy też przetworzonej. Jedyną metodą, by to uzyskać, jest recykling odpadów.

Odpady poddawane recyklingowi:

 • Gazety papierowe, opakowania oraz papier pakowy i biurowy;
 • Tworzywa sztuczne: butelki PET, opakowania, pojemniki plastikowe;
 • Produkty szklane: butelki, słoiki, szkło opakowaniowe;
 • Opakowania wielomateriałowe;
 • Torby i worki foliowe, folie opakowaniowe,
 • Odpady biodegradowalne pochodzenia naturalnego (liście, skoszone trawy, gałęzie);
 • Puszki aluminiowe, chłodnice, przewody;
 • Opakowania z kartonu.

O tym, czy dany produkt lub opakowanie nadaje się do recyklingu, informuje specjalny znak w kształcie trzech strzałek uformowanych w trójkąt. Strzałki skierowane są w prawo.

Dodatkowo w Polsce obowiązuje producentów do oznaczania opakowań ustawa środowiskowa. Mówi ona o wskazaniu możliwości ponownego wykorzystania opakowania poprzez umieszczenie na nim dwóch strzałek, jedna pod drugą, skierowanych w przeciwnych kierunkach.  Recyklingiem odpadów zajmuje się np. wywóz gruzu Białystok.

Na czym polega recykling odpadów w domu?

Przeciętny użytkownik może przeprowadzić segregację śmieci, oddzielając surowce zdatne do ponownego wykorzystania od zbędnych już odpadów, które nie kwalifikują się do dalszego przetworzenia.

Sposób przeprowadzenia segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

Segregacja odpadów jest pierwszym, bodaj najistotniejszym elementem złożonego procesu recyklingu, który każdy może z powodzeniem wykonać we własnym zakresie.

W tym celu wystarczy jedynie zaopatrzyć się w pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami:

 • Pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne;
 • Pojemnik niebieski – papier;
 • Pojemnik zielony – szkło;
 • Pojemnik brązowy – odpady biologiczne.

W pojemniku oznaczonym kolorem szarym lub czarnym powinny być składowane odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu. Są to tzw. odpady zmieszane.

 

Na czym polega recykling odpadów?

Na czym polega recykling odpadów?

Gdzie trafiają odpady poddawane recyklingowi?

Odpowiednie służby sanitarne odbiorą pojemniki lub worki, po czym przekażą je do obróbki przemysłowej. Tam odpady poddane zostaną szczegółowej segregacji, by ostatecznie trafić do zakładów przetwarzających.

Recykling odpadów jest obecnie jedyną drogą wiodącą do życia na czystej i przyjaznej planecie. Warto o tym pamiętać, wszak musimy coś pozostawić dla przyszłych pokoleń.

 

Zobacz też:

Na czym polega sortowanie odpadów komunalnych?
Karta przekazania odpadu 2022
Gdzie wyrzucać styropian?
Koszt wywozu gruzu
Kontener na odpady budowlane Kluczbork
Kontener na odpady budowlane Knurów