Na czym polega sortowanie odpadów komunalnych?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Co to jest segregacja odpadów komunalnych?

Sortowanie odpadów komunalnych to proces, który polega na rozdzieleniu strumienia nieczystości na frakcje, które można później poddać recyklingowi.

Właściwa segregacja śmieci komunalnych

W Polsce śmieci dzielone są na 5 grup takich jak: metale i tworzywa sztuczne, bio, szkło, papier i śmieci niesegregowane. Segregacja odpadów komunalnych jest w naszym kraju obowiązkowa i dotyczy wszystkich osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Aby sortowanie nieczystości miało sens warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

Dobre praktyki przy sortowaniu odpadów komunalnych

  • Zgniatanie surowcówsortowanie odpadów komunalnych powinno być jak najtańsze. Przy obecnej cenie paliwa warto zadbać o to, aby plastikowe butelki, kartony po mleku i papier były pozgniatane. W ten sposób pojemniki na odpady będą wykorzystane w sposób optymalny i nie będzie pojawiać się konieczność ich ponadnormatywnego opróżniania.
  • Czystość ładunkusegregacja odpadów komunalnych przyczynia się do ochrony środowiska o ile ładunek zawarty w koszach na nieczystości jest zgodny z ich przeznaczeniem. Każdy z nas powinien zatem dobrze orientować się w tym jak sortować odpady, a w razie potrzeby poszukać odpowiedniej wiedzy w Internecie. W ten sposób zgromadzony surowiec jest łatwiejszy do ponownego przetworzenia, a sam proces staje się tańszy. Trzeba zatem pamiętać, aby do śmieci z budowy zamówić kontener na odpady budowlane.
  • Odpowiednie wyposażenie Punktu Gromadzenia Odpadówsortowanie śmieci nie uda się o ile punkt gromadzenia odpadów nie będzie w odpowiedni sposób wyposażony w odpowiednie śmietniki. Tym samym powinniśmy zwrócić uwagę na ich kolor, stan techniczny oraz pojemność. Przestrzeń załadunkowa jest o tyle ważna, że w momencie jej wyczerpania nieczystości nie będą gromadzone zgodnie z zasadami.
  • Edukacjasegregacja śmieci nie uda się o ile jako społeczeństwo nie będziemy mieć świadomości tego jak jest ona istotna w takim kontekście jak chociażby zmiany klimatu. Wiedzę na temat tego jak ważne jest oddzielanie śmieci warto krzewić wśród swoich najbliższych. Dobrym sposobem na zachęcenia do tej czynności najmłodszych są np.: gry i zabawy, które w dzisiejszych bardzo często przybierają formę aplikacji na telefony komórkowe.

 

Sortowanie odpadów komunalnych

Sortowanie odpadów komunalnych

 

Zobacz też:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Gdzie wyrzucać papę?
Kod odpadu 17 09 04
Wydajny zbiornik na odpady
Kontener na odpady budowlane Kobyłka
Kontener na odpady budowlane Koło