Odpady w firmie budowlanej

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak opanować odpady w firmie budowlanej?

Odpady w firmie budowlanej to temat, którym zainteresują się wszyscy Ci z Państwa, którzy prowadzą tego rodzaju biznes. W końcu przepisy środowiskowe z roku na rok są coraz bardziej rygorystyczne, a ochrona naszej planety staje się jednym z priorytetów całej cywilizacji.

Nie inaczej jest i w naszym kraju. Fakt bycia członkiem różnego rodzaju struktur europejskich wymusza niejako określony standard zachowania. Patrząc na cały temat nieco szerzej, warto zastanowić się jakie warunki należy spełnić, aby nie naruszać obowiązujących przepisów. Jako świadomi przedsiębiorcy również przyjrzeć się najczęściej wytwarzanym rodzajom odpadów i określić procedurę postępowania, która ma na celu ich skuteczną utylizację. Jeśli więc chcemy uniknąć kłopotów i nie martwić się o końcowy odbiór wykonanych prac to powinniśmy przede wszystkim:

Tematyka odpadów w firmie budowlanej

  • Uzyskać wpis do BDO – omawianie tematu związanego z odpadami w firmie budowlanej warto rozpocząć od Bazy Danych Odpadowych. W dzisiejszych czasach uzyskanie odpowiednich wpisów w wyżej wymienionym rejestrze jest obowiązkowe i determinuje możliwość wywozu odpadów budowlanych. Bez wystawienia karty przekazania odpadu (KPO) nie ma możliwości odbioru przez firmy komunalne takich odpadów jak choćby gruz, papa czy styropian. Nasza firma pomaga w uzyskaniu odpowiednich decyzji i przejmuje obowiązek związanymi z przygotowaniem dokumentów wywozowych.
  • Realizować obowiązki sprawozdawcze – odpady w firmie budowlanej muszą być w całości zewidencjonowane. Oznacza to, że oprócz wystawiania kart przekazania odpadu (KPO) należy rok rocznie wysyłać sprawozdania do wskazanych ustawą instytucji. W przypadku śmieci będzie to Marszałek Województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów lub gospodarowania nimi. Obowiązek sprawozdawczości realizowany jest za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych (BDO).
  • Korzystać ze sprawdzonych firm wywozowychodpady w firmie budowlanej muszą być utylizowane zgodnie z najwyższymi standardami. Śmieci budowlane mogą zatem być odebrane jedynie przez wyspecjalizowane podmioty. Przy temacie nieczystości nie warto zatem kierować się jedynie ceną. Gruzy.pl to sprawdzony partner przy wywozie gruzu i innych nieczystości z grupy „17”. Pośredniczymy w ich zagospodarowaniu, oferując swoim klientom wiele wartości dodanych.

 

Odpady w firmie budowlanej

Odpady w firmie budowlanej

 

Zobacz też:

Czego nie wyrzucać do pojemników na odpady?
Kontener 7 M3
Kontener na odpady zielone
Wywóz szamba Olsztyn
Kontener na odpady budowlane Cieszyn
Kontener na odpady budowlane Czechowice-Dziedzice