Popularna klasyfikacja odpadów

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Klasyfikacja odpadów w teorii i praktyce

Klasyfikacja odpadów to temat, który budzi z każdym rokiem coraz większe zainteresowanie. Nie ma się co dziwić, skoro śmieci są obecnie problemem całej cywilizacji i warto o nich wiedzieć jak najwięcej.

Kwestie tego jak zakwalifikować poszczególne nieczystości zależą od przyjętej metodologii. Odpady możemy bowiem podzielić na stałe, płynne i gazowe lub przyporządkować ich do bardziej szczegółowych grup. W ostatnim z wymienionych przypadków pomoże nam katalog odpadów. Zawiera on szczegółowe nazewnictwo wszystkich nieczystości wraz z kodami, które je reprezentują. Z większością odpadów nie mamy jednak do czynienia na co dzień. Dla przeciętnego obywatela najważniejszym wycinkiem katalogu odpadów będą:

Jak wygląda najpopularniejsza klasyfikacja odpadów?

  • Odpady komunalneklasyfikacja odpadów obejmuje śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Źródłem ich pochodzenia jest nasza codzienna egzystencja. Metodologicznie nieczystości komunalne zalicza się do grupy „20”. Najważniejszym przedstawicielem tego rodzaju śmieci są „niesegregowane zmieszane odpady komunalne”. Został im przypisany kod 20 03 01. Śmieci bytowych pozbywamy się za pośrednictwem firm komunalnych, które wygrały przetarg na obsługę danego terenu. Podstawą przynależności do systemu zbiórki jest złożenie deklaracji odpadowej. Ciekawym przykładem odpadów komunalnych jest także sprzęt elektro. W odróżnieniu od ich nieczystości nie można gromadzić go w pojemnikach na odpady. Zużyte lodówki czy telewizory należy dostarczyć do PSZOK – u.
  • Odpady budowlanewywóz gruzu czy wywóz odpadów budowlanych to tematyka, której w dużej mierze poświęcony jest niniejszy blog. O tym jak postępować ze śmieciami remontowymi pisaliśmy już wielokrotnie. Dla porządku przypomnimy jednak, że tego rodzaju nieczystości możemy pozbyć się zamawiając usługę wywozu komercyjnie lub korzystając z PSZOK – ów. Portal Gruzy.pl pośredniczy w kontakcie z przedsiębiorstwami komunalnymi w całym kraju.
  • Odpady niebezpieczne – za odpady niebezpieczne w rozumieniu mieszkańca uznać należy nie tylko chemikalia, ale także np. odpady medyczne. Pod żadnym pozorem tego typu śmieci nie wolno wyrzucać do koszy na nieczystości. Nierozważne postępowanie z takimi substancjami jak np. przeterminowane leki może wywołać katastrofalne skutki w postaci pojawienia się super bakterii. Farmaceutyki oddaje się do punktów aptecznych lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Klasyfikacja odpadów

Klasyfikacja odpadów dla mieszkańców

 

Zobacz też:

Jakie są kolory segregacji śmieci?
Kontener 7 M3
Gdzie wyrzucać panele podłogowe?
Wywóz gruzu Gniezno
Wywóz gruzu Katowice
Wywóz gruzu Legnica