Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Czym zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych?

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych to firma, która świadczy usługi w zakresie usług dla ludności. Tego typu firmy znajdują się niemal w każdej większej miejscowości, a ich zadaniem zapewnienie nam bezpieczeństwa sanitarnego.

Bardzo często PUK – i mogą być zarządzane przez lokalny Samorząd. Jeśli chodzi o profil działalności to tego typu jednostki zajmują się przede wszystkim gospodarką odpadami, wodą oraz ściekami. W przypadku więc gdy mamy problem z nadmiarem śmieci czy zapełnionym szambem to warto się do nich zgłosić i uzyskać odpowiednią pomoc. Omawiany dziś typ podmiotów zapewni nam wsparcie w takich obszarach jak:

Jakie usługi świadczą PUK – i?

  • Wywóz odpadów poremontowychPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych może zajmować się odbiorem gruzu oraz odpadów z grupy „17”. Najczęściej odbywa się to poprzez podstawienie kontenerów na śmieci budowlane lub udostępnianiem big bagów. Niekiedy tzw. PUK – i prowadzą również Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z których nieodpłatnie mogą skorzystać mieszkańcy danego regionu.
  • Wywóz odpadów komunalnychPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które wygrało przetarg na wywóz śmieci komunalnych zajmuje się obsługą nieruchomości w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Śmieci takie jak plastik, szkło, papier, bio i nieczystości niesegregowane są odbierane z określoną częstotliwością, a zadaniem PUK – ów jest odbiór każdej ilości odpadów. Wywóz śmieci od mieszkańców odbywa się na podstawie złożonej wcześniej deklaracji. W dokumencie tym znajdują się podstawowe dane o danym gospodarstwie domowym, czyli np. o ilości przebywających w nim osób.
  • Wywóz szamba – część floty tzw. PUK – ów mogą stanowić szambiarki. Odbierają one nieczystości ciekłe z domostw, które nie są podłączone do kanalizacji. W chwili obecnej tego typu usługi świadczone są w dużej mierze na wezwanie, czyli w momencie, gdy zapełni się dany zbiornik. W obliczu takich katastrof ekologicznych jak zatrucie Odry, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia może się to jednak zmienić.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Jak działają PUK – i?

 

O tym jakie usługi wykonują Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych można się dowiedzieć z ich strony WWW. Warto tam zajrzeć, gdy poszukujemy pomocy we wspomnianym wyżej zakresie.

 

Zobacz też:

Segregacja odpadów na budowie
Gdzie wyrzucać odpady budowlane? 
Gdzie wyrzucać meble?
Gdzie wyrzucać śmieci poremontowe?
Kontener na odpady budowlane Kołobrzeg
Kontener na odpady budowlane Konin