Segregacja odpadów komunalnych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak przebiega segregacja odpadów komunalnych ?

Segregacja odpadów komunalnych to temat, którym zajmują się nie tylko osoby prywatne, ale i firmy. Tak dla jednych jak i drugich proces ten jest obligatoryjny i wynika z przepisów ustawowych.

Dobrze jest zatem wiedzieć, jakie możliwości segregacji odpadów stoją przed osobami, które muszę wydzielić ze strumienia odpadów frakcje podlegające recyklingowi. Jak się okazuje jest ich całkiem sporo i tylko od nas zależy z których skorzystamy. Selektywna zbiórka śmieci odbywa się na wiele sposobów. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

Metody segregacji odpadów komunalnych

  • Wywóz śmieci spod posesjisegregacja odpadów komunalnych jest najbardziej rozpowszechniona jako wywóz śmieci spod danej nieruchomości. Proces ten odbywa się z podziałem na 5 frakcji, które są przewidziane w przepisach odpadowych. W naszym kraju odpady zmieszane gromadzi się w koszach do śmieci, a surowce w pojemnikach lub workach o odpowiednim kolorze. Przedsiębiorstwa są zobligowane do zawarcia umowy na odbiór nieczystości, a osoby prywatne do złożenia deklaracji w Gminie lub Urzędzie Miejskim. Musi być on właściwy dla miejsca zamieszkania.
  • PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieczystości, które nie są odbierane w ramach zbiórki u źródła. Mieszkańcy mogą zatem dostarczyć tam sprzęt elektro, odpady poremontowe oraz np. leki. Z PSZOK – u nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które muszą powstające u nich odpady zagospodarować w sposób komercyjny. Zajmują się tym wyspecjalizowane podmioty, które muszą posiadać odpowiednie decyzje i zezwolenia. Wybrany kontener na odpady można zamówić także u nas.
  • Skupy surowców wtórnych – obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych może mieć różne oblicza. Jednym z nich jest także samodzielne dostarczanie surowców do punktów ich utylizacji. Omawiana ścieżka postępowania z odpadami dotyczy przede wszystkim firm u których powstają odpady takie jak metal, tworzywa sztuczne czy papier. Nadmiar śmieci z takich miejsc jak np. magazyn doskonale nadaje się do ponownego przetworzenia.

 

Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja śmieci komunalnych w przypadku firm może funkcjonować jako połączenie kilku metod jednocześnie. Oprócz umowy na odbiór odpadów mogą one także korzystać z usług firm, które specjalizują się w zagospodarowaniu odpadów.

 

Zobacz też:

Kontener na odpady zielone
Koszt podstawienia kontenera na śmieci
Gdzie wyrzucać śmieci poremontowe ?
Wywóz gruzu Łódź
Wywóz gruzu Lubin
Wywóz gruzu Lublin