Segregacja odpadów komunalnych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak przebiega segregacja odpadów komunalnych ?

Segregacja odpadów komunalnych to temat, którym zajmują się nie tylko osoby prywatne, ale i firmy. Tak dla jednych jak i drugich proces ten jest obligatoryjny i wynika z przepisów ustawowych.

Zamów kontener

Dobrze jest zatem wiedzieć, jakie możliwości segregacji odpadów stoją przed osobami, które muszę wydzielić ze strumienia odpadów frakcje podlegające recyklingowi. Jak się okazuje jest ich całkiem sporo i tylko od nas zależy z których skorzystamy. Selektywna zbiórka śmieci odbywa się na wiele sposobów. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

Metody segregacji odpadów komunalnych

  • Wywóz śmieci spod posesjisegregacja odpadów komunalnych jest najbardziej rozpowszechniona jako wywóz śmieci spod danej nieruchomości. Proces ten odbywa się z podziałem na 5 frakcji, które są przewidziane w przepisach odpadowych. W naszym kraju odpady zmieszane gromadzi się w koszach do śmieci, a surowce w pojemnikach lub workach o odpowiednim kolorze. Przedsiębiorstwa są zobligowane do zawarcia umowy na odbiór nieczystości, a osoby prywatne do złożenia deklaracji w Gminie lub Urzędzie Miejskim. Musi być on właściwy dla miejsca zamieszkania.
  • PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieczystości, które nie są odbierane w ramach zbiórki u źródła. Mieszkańcy mogą zatem dostarczyć tam sprzęt elektro, odpady poremontowe oraz np. leki. Z PSZOK – u nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które muszą powstające u nich odpady zagospodarować w sposób komercyjny. Zajmują się tym wyspecjalizowane podmioty, które muszą posiadać odpowiednie decyzje i zezwolenia. Wybrany kontener na odpady można zamówić także u nas.
  • Skupy surowców wtórnych – obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych może mieć różne oblicza. Jednym z nich jest także samodzielne dostarczanie surowców do punktów ich utylizacji. Omawiana ścieżka postępowania z odpadami dotyczy przede wszystkim firm u których powstają odpady takie jak metal, tworzywa sztuczne czy papier. Nadmiar śmieci z takich miejsc jak np. magazyn doskonale nadaje się do ponownego przetworzenia.

 

Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja śmieci komunalnych w przypadku firm może funkcjonować jako połączenie kilku metod jednocześnie. Oprócz umowy na odbiór odpadów mogą one także korzystać z usług firm, które specjalizują się w zagospodarowaniu odpadów.

 

Zobacz też:

Kontener na odpady zielone
Koszt podstawienia kontenera na śmieci
Gdzie wyrzucać śmieci poremontowe ?
Wywóz gruzu Łódź
Wywóz gruzu Lubin
Wywóz gruzu Lublin