Wynajem kontenerów na odpady zmieszane

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Kto korzysta z wynajmu kontenerów na odpady zmieszane?

Wynajem kontenerów na odpady zmieszane to usługa, którą w zdecydowanej większości przypadków interesują się firmy.

Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim obowiązujące prawodawstwo. W przypadku mieszkańców utylizacja odpadów o kodzie 20 03 01 przebiega niejako automatycznie. Osoby, mieszkające w poszczególnych Gminach są zobligowane do złożenia tzw. deklaracji odpadowej w ramach której odbierane są odpady zmieszane oraz tzw. „selekty”. W przypadku przedsiębiorstw sprawy wyglądają nieco inaczej.  Uprawnieni przedstawiciele danego podmiotu muszą zawrzeć umowę bądź złożyć zlecenie  na utylizację nieczystości, które zostały wytworzone przy okazji ich działalności. Wynajem kontenerów na odpady zmieszane może przebiegać:

Jak przebiega wynajęcie kontenera na odpady zmieszane?

  • Regularniekontenery na odpady zmieszane mają przeważnie pojemność 3 M3,5M3 lub 7 M3. Duże firmy wynajmują je w celu pozbycia się śmieci wytworzonych przez ich personel. Zapotrzebowanie na tego rodzaju zbiorniki zgłaszają zazwyczaj podmioty posiadające dużą liczbę pracowników. W takim przypadku małe pojemniki nie zdają egzaminu, gdyż trzeba by je wywozić z bardzo dużą częstotliwością. W przypadku kontenerów odbiór jest zdecydowanie rzadszy i zależy od bieżących potrzeb.
  • Na zleceniewynajem kontenerów na odpady zmieszane to także domena firm eventowych. Imprezy, które są organizowane na świeżym powietrzu wymagają stworzenia odpowiedniego zaplecza, w skład którego wchodzą nie tylko zbiorniki, ale i toalety przenośne, czy ogrodzenia. Podstawianiem kontenerów zajmują się lokalne firmy komunalne. Jeśli macie Państwo potrzeby w zakresie odbioru odpadów zmieszanych to zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.
  • Incydentalnie – bardzo często bywa, że na terenie danego przedsiębiorstwa nagle pojawia się duża ilość śmieci. Może mieć to związek z czasowym zatrudnieniem większej ilości personelu lub imprezą firmową zorganizowaną w plenerze. W takiej sytuacji również warto pomyśleć o wynajmie kontenerów na odpady zmieszane. Większa przestrzeń załadunkowa pozwoli zapanować nad wzmożonym strumieniem nieczystości i zaoszczędzi środki, które trzeba będzie przeznaczyć na sprzątanie danego terenu.

 

Wynajem kontenerów na odpady zmieszane

Wynajem kontenerów na odpady zmieszane

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty wynajmu kontenerów na odpady zmieszane na terenie całego kraju. Zapewniamy atrakcyjne warunki kooperacji.

Zobacz też:

Sposoby zagospodarowania odpadów
Wypożyczenie kontenera na gruz
Wywóz gruzu i jego koszty
Wywóz gruzu Koszalin
Wywóz gruzu Mszczonów
Wywóz gruzu Nowy Dwór Mazowiecki