Wywóz nieczystości płynnych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Na czym polega wywóz nieczystości płynnych?

Wywóz nieczystości płynnych to usługa, która jest niemal tak samo popularna jak wywóz odpadów. Wszystko to przez fakt, że oprócz śmieci w stanie stałym spotykamy się bardzo często z takimi, które mają formę płynną.

Tak jedne jak i drugie nieczystości mogą nastręczać sporo problemów. Zalegający gruz czy odpady budowlane skutecznie zniechęcają do korzystania z uroków danej nieruchomości, a zapełnione szambo uniemożliwia realizacje podstawowych czynności życiowych takich jak np. pranie czy korzystnie z toalety. Wywóz nieczystości w formie płynnej jest realizowany za pośrednictwem różnego rodzaju pojazdów. I choć wielu z nas kojarzy się on wyłącznie z szambiarkami to bardzo często zajmują się nim także samochody posiadające tzw. agregat. W realiach naszego kraju z wywozem nieczystości ciekłych mamy do czynienia w takich sytuacjach jak:

Co składa się na wywóz ścieków?

  • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przenośnych toaletachwynajem toalet przenośnych to usługa, które polega nie tylko na ich udostępnieniu osobom prywatnym lub firmom. Jej integralną częścią jest także serwisowanie kabin WC, które polega na wypróżnieniu zgromadzonych w nich ścieków. Standardowa toaleta przenośna posiada zbiornik bezodpływowy, który posiada objętość około 25 litrów. Po wypompowaniu ścieków tego typu zbiornik zapełniany jest w pewnej części wodą, zawierającą środki dezynfekujące. Chemia w kabinach WC może przybierać formę płynu lub tabletek. Jej zadaniem jest niwelowanie przykrych zapachów i jak najdłuższe utrzymywanie toalety w należytym stanie sanitarnym.
  • Opróżnianie szambwywóz nieczystości ciekłych w jego tradycyjnej formie to także odbiór zalegających ścieków w zbiornikach zlokalizowanych przy naszych nieruchomościach. Działania, o których mowa wykonywane są przez szambiarki, które ścieki komunalne muszą zawieźć do zlewni. Wywóz szamba jest działalnością reglamentowaną. Chcą prowadzić tego typu działalność należy uzyskać odpowiednie pozwolenia. Zadaniem pojazdów asenizacyjnych jest przewiezienie odpadów w formie płynnej do wskazanego decyzją miejsca utylizacji. Cały proces powinien być w tym przypadku transparentny i dlatego przy wyborze odpowiedniego Wykonawcy, warto kierować się jego renomą. Nasza firma organizuje wywóz szamba oraz wynajmuje toalet przenośne w całym kraju.

 

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych

 

Zobacz też:

Jak ogrodzić plac budowy?
Co to są odpady budowlane?
Co to są odpady komunalne?
Wywóz szamba Białystok
Kontener na odpady budowlane Aleksandrów Łódzki
Kontener na odpady budowlane Andrychów