Zasady segregacji śmieci

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Jak powinno przebiegać segregowanie odpadów?

Segregowanie odpadów to czynność, która umożliwia nie tylko odzyskiwania części surowców, ale pozwala także zmniejszyć opłaty za wywóz śmieci. Jakie są zatem zasady segregacji? O czym warto pamiętać segregując śmieci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.


Zasady segregacji śmieci – podział na 5 frakcji

Segregacja śmieci wprowadzona została po to, by część odpadów mogła trafić do recyklingu, czyli można było odzyskać niektóre surowce. Podstawowe zasady segregacji odpadów nakazują zatem podział śmieci na 5 frakcji, które należy umieszczać w pojemnikach o odpowiednim kolorze. W praktyce wygląda to następująco:

 • pojemnik niebieski to miejsce na papier, m.in. gazety, kartony, czy opakowania z tektury;
 • pojemnik zielony to miejsce na szkło, czyli szklane butelki i słoiki, opakowania po kosmetykach;
 • pojemnik żółty to miejsce na metale i tworzywa sztuczne, czyli m.in. butelki plastikowe, kartony po mleku i sokach, nakrętki, czy puszki po konserwach;
 • pojemnik brązowy to miejsce na bioodpady, czyli resztki jedzenia bez mięsa, skoszoną trawę, itp.;
 • pojemnik czarny to miejsce na odpady zmieszane, czyli wszystko co nie pasuje do poprzednich kategorii, a zarazem nie jest odpadem niebezpiecznym.

O czym pamiętać segregując śmieci?

Zasady segregacji śmieci to nie tylko podział odpadów na odpowiednie frakcje, ale również konieczność przestrzegania kilku istotnych reguł, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie recyklingu surowców. Chodzi między innymi o to, by:

 1. nie myć opakowań po jogurtach, słoików, czy butelek;
 2. opróżniać opakowania z resztek zawartości;
 3. zgniatać puszki, butelki plastikowe i inne opakowania;
 4. nie wrzucać mięsa do odpadów bio, ponieważ powinny one trafić do zmieszanych;
 5. wyrzucać odpady bio luzem, bez worka na śmieci;
 6. segregować tylko czysty papier – brudny powinien trafić do odpadów zmieszanych;

Poza wymienionymi wyżej regułami istotne jest także to, by dokładnie sprawdzać co może trafić do danej kategorii, ponieważ w wielu przypadkach to co mogłoby się wydawać oczywiste jest błędem. Przykładem mogą być chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe, które wiele osób wrzuca do papieru bądź odpadów sztucznych. Zasady segregowania odpadów mówią jednak, że powinny one trafić do odpadów zmieszanych.

Co z odpadami specjalnymi?

Segregując śmieci bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której dany odpad nie pasuje do żadnej kategorii. Co więcej, nie można go umieścić również w czarnym pojemniku z odpadami zmieszanymi. Są to z reguły odpady specjalne, których przykładem mogą być baterie, urządzenia elektryczne, opakowania po lekach, czy pozostałości po remoncie. Tego typu odpady należy przekazywać do wyznaczonych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, czy wygodne, w związku z czym wiele odpadów specjalnych można oddać także w sklepie, np. z elektroniką przy zakupie nowego sprzętu. W przypadku odpadów budowlanych zamówić można natomiast kontener, czy skorzystać z usługi jaką jest wywóz gruzu Jasło. Pozwoli to w pełni legalnie pozbyć się odpadów budowlanych, których nie można wrzucać do żadnego z pojemników.

Podsumowując należy stwierdzić, że znajomość zasad segregacji odpadów jest bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale również opłat za ich wywóz. Warto bowiem pamiętać, że brak segregacji bądź powtarzające się nieprawidłowości mogą skutkować nałożeniem wysokich kar.

 

Zasady segregacji śmieci

Zasady segregacji śmieci

Zobacz też:

Co zawiera katalog odpadów?
Kontener na odpady budowlane Świdnica
Kontener na odpady budowlane Świdnik
Big bagi na gruz, odpady budowlane
Gdzie wyrzucać śmieci po remoncie?
Kontener na odpady