Zerowe sprawozdanie o odpadach

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Zerowe sprawozdanie o odpadach

W związku z narastającymi wątpliwościami natury prawnej w zakresie odbioru i wywozu śmieci, kilka lat temu pojawiła się nowelizacja aktu normatywnego w randze ustawy.

Dotyczy ona specyficznej sytuacji, kiedy podmiot upoważniony do odbierania odpadów, de facto nie prowadzi takiej działalności. Dowiedz się więcej o tzw. sprawozdaniach zerowych w BDO i obowiązkach poszczególnych firm zarejestrowanych w bazie danych. Na czym polega system nowych wytycznych i co obejmuje?

Kto musi składać sprawozdania w BDO?

Pojęcie sprawozdania zerowego w Bazie Danych o Odpadach (BDO) pojawiło się w 2015 roku na skutek wspomnianej powyżej aktualizacji przepisów. Figuruje ono w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całe zamieszanie powstało wokół obowiązku wysyłania raportów do BDO, nawet jeśli podmiot uprawniony nie realizował żadnych zadań w obszarze odbioru odpadów komunalnych.

Sprawozdanie zerowe składa się w momencie prowadzenia działalności jako jednostka uprawniona. Firmy, które nie złożyły tego dokumentu przed wejściem w życie nowelizacji, nie mogą być obarczone karą finansową ze strony organów państwowych. Za chwilę wyjaśnimy, na czym ono polega z perspektywy zainteresowanego przedsiębiorstwa.

Powyższą opinię potwierdza oficjalne stanowisko organów odpowiedzialnych za stworzenie i rozwój platformy BDO. Zarówno Instytut Ochrony Środowiska, jak i Ministerstwo Klimatu i Środowiska podtrzymują zdanie, że zerowe sprawozdanie o odpadach powinno mieć charakter opcjonalny dla podmiotów, które w danym roku nie wytworzyły lub nie odebrały żadnej ilości śmieci. Nie muszą one składać obligatoryjnego zestawu dokumentów na zakończenie roku. Obowiązek ten dotyczy natomiast wszystkich jednostek, które realizowały określone zadania w dziedzinie gospodarki pozostałościami.

Dlaczego warto złożyć sprawozdanie zerowe?

Musisz natomiast wiedzieć, że sprawozdanie może okazać się przydatne. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ono sytuacji, kiedy ilość przyjętych i odebranych odpadów wynosi zero w danym roku kalendarzowym. Takie okoliczności mają miejsce podczas zawieszenia działalności lub zmiany profilu biznesowego.

Podczas ewentualnej kontroli, sprawozdanie zerowe w BDO świadczy o rzetelności firmy i przestrzegania przepisów. Stanowi zarazem ważny element wspierający ład organizacyjny w przedsiębiorstwie. Przerwy w działalności odnotowane w bazie danych mogą prowadzić do postępowania wyjaśniającego w trybie urzędowym. Posługiwanie się raportami zerowymi wprowadza porządek do systemu informacji i uniezależnia zarządzanie BDO od zmian kadrowych.

Zmiany w sprawozdaniach BDO

Ważna aktualizacja modułu sprawozdawczego w Bazie Danych Odpadowych nastąpiła z końcem 2022 roku. Wówczas pojawił się obowiązek wskazywania w formularzu ewidencyjnym nowych typów pozostałości. Firmy muszą również rozszerzyć tworzenie sprawozdań o odpady żywnościowe. Jeśli dane przedsiębiorstwo zajmuje się procesem odzysku śmieci, wówczas w zestawieniu powinna znaleźć się informacja o materiałach powstających na skutek takiego działania.

Ewidencjonowanie śmieci powinno przebiegać zgodnie z zasadami szczegółowości, rzetelności i terminowości. Transparentność działań biznesowych danej firmy czyni z raportowania zerowego ważny element poprawy organizacji zbioru dokumentów.

Sprawozdawczość w systemie BDO podlega tak częstym modyfikacjom, że niekiedy trudno nad nimi zapanować. Firmy zostają przymuszone do kosztownych wdrożeń niemal w ostatniej chwili. Dlatego zupełnie naturalne wydaje się poszukiwanie pomocy z zewnątrz. Outsourcing gospodarki odpadami do profesjonalnego podmiotu daje pewność, że wszystkie czynności będą realizowane na bieżąco i z zachowaniem aktualnych wymogów prawa.

Zerowe sprawozdanie o odpadach w BDO jest najlepszym przykładem tego, jak systematyczność i rzetelność opłacają się w długim terminie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zawiłościach prawnych gospodarki śmieciami, koniecznie zapoznaj się z pozostałymi artykułami na blogu gruzy.pl. Znajdziesz tam szereg praktycznych informacji o aktualnych przepisach i technologiach. Zyskasz również możliwość zamówienia kontenera na dowolny typ śmieci i ustalenia terminu odbioru.

 

Zerowe sprawozdanie o odpadach

Zerowe sprawozdanie o odpadach

 

Zobacz też:

Czym są odpady medyczne?
Kontener na odpady budowlane Pruszcz Gdański
Kontener na odpady budowlane Pruszków
Wynajem kontenerów na śmieci cena
Gdzie wyrzucać odpady opakowaniowe?
Wywóz śmieci z budowy