Zła segregacja odpadów

Na czym polega zła segregacja odpadów?

Zła segregacja odpadów to temat, który jest dziś przedmiotem wielu rozmów. Taki stan rzeczy nie może dziwić, skoro jako społeczeństwo jesteśmy nastawieni na segregację śmieci.

Zamów kontener

I choć poziom wiedzy w tym temacie stale ulega zwiększeniu to nadal wiele osób popełnia błędy związane z błędną kwalifikacją poszczególnych nieczystości. Naszym zdaniem temat ten jest wart omówienia, gdyż błędy przy selektywnej zbiórce mogą wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Ucierpią na tym nie tylko nasze portfele, ale i całe środowisko. W kontekście zmian klimatycznych może mieć to opłakane skutki, które przyniosą wiele złego dla przyszłych pokoleń. Ze złą segregacją odpadów mamy do czynienia w bardzo wielu sytuacjach. Dotyczy ona przede wszystkim:

Czego dotyczy błędna segregacja odpadów?

  • Odpadów komunalnychzła segregacja odpadów komunalnych w kontekście śmieci bytowych dotyczy przede wszystkim 5 podstawowych frakcji odpadów, które zbierane są u źródła. Takie odpady jak plastik, szkło, papier i bio łatwo jest pomylić, co może skutkować koniecznością przebrania nieczystości lub poniesieniem za ich wywóz zwiększonej odpłatności. Wiele nieścisłości przy segregacji odpadów pojawia przy tworzywach sztucznych. W pojemnikach koloru żółtego bardzo często można znaleźć np. elektronikę, która podlega osobnym zasadom zbiórki.
  • Odpadów budowlanychwywóz odpadów budowlanych wymaga zaopatrzenia się w kontener na śmieci z grupy „17”. Nieczystości takich jak papa, gruz czy styropian nie można gromadzić w przydomowych śmietnikach ani przewozić ich samodzielnie na wysypisko. Zła segregacja odpadów to także mieszanie śmieci budowlanych ze sobą. Z czynnością tą mamy do czynienia w momencie, gdy chcemy zaoszczędzić na odbiorze co wielu przypadkach przynosi efekt odwrotny do zamierzonego.
  • Odpadów przemysłowychwywóz odpadów przemysłowych jest konsekwencją decyzji na ich wytwarzanie. W przypadku firm produkcyjnych wymagane jest podpisanie umowy na ich odbiór i pilnowanie, aby śmieci w kontenerach na odpady były zgodne z zadeklarowanymi. Bardzo często przedsiębiorstwa nadużywają jednak posiadanych do dyspozycji zbiorników, gromadząc w nich np. odpady komunalne. Takie postępowanie jest błędne i powoduje występowanie zjawiska złej segregacji odpadów.

 

Zła segregacja odpadów

Zła segregacja odpadów

 

Zobacz też:

Co można zrobić z odpadów?
Kontener na odpady budowlane Mysłowice
Kontener na odpady budowlane Myszków
Wywóz szamba
Podstawienie kontenera na gruz
Śmieci budowlane i metody ich utylizacji