Gdzie wyrzucać odpady bio?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne?

Wiosna to doskonały czas, aby zastanowić się nad tym, gdzie wyrzucać odpady bio. W końcu to właśnie wtedy powstaje ich najwięcej i stanowią one nie lada problem.

Tymczasem istnieje szereg rozwiązań, które sprawiają, że śmieci z ogrodu, nie będą aż tak dużym utrapieniem. W obecnych realiach można je bowiem zagospodarować na szereg różnych sposobów. Jeśli więc nie wiecie Państwo, co zrobić z takimi nieczystościami jak trawa czy gałęzie to warto przeczytać niniejszy artykuł i znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Do najpopularniejszych metod na pozbycie się śmieci biodegradowalnych zaliczyć możemy:

Gdzie wyrzucać odpady bio?

  • Wyrzucenie ich do pojemników na bio – aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne warto wziąć pod uwagę przydomowe kosze na śmieci. Pojemniki w kolorze brązowym przeznaczone są do odpadów o kodzie 20 02 01 lub 20 01 08 i można w nich gromadzić, wszystko to co można przeznaczyć na kompost. Śmieci z kuchni, czy też fragmenty roślin będą więc odpowiednim wypełnieniem zbiorników do bio, które podlegają pod gminny system wywozu śmieci. Częstotliwość ich opróżniania zależy w tym przypadku od harmonogramu, który obowiązuje na danym terenie.
  • Zamówienie kontenera do bio – z tematyką tego, gdzie wyrzucać odpady bio spotykają się również firmy. Główne grono stanowią tutaj podmioty zajmujące się utrzymaniem porządku oraz takie, które reprezentują branżę ogrodniczą. Generowane przez nich odpady biodegradowalne muszą być wywiezione w sposób komercyjny i przez podmioty, które mają do tego celu odpowiednie uprawnienia. Wywóz śmieci bio musi być poprzedzony wystawieniem odpowiedniej karty przekazania odpadów w systemie BDO.
  • Zawiezienie odpadów bio do PSZOK – jeśli odpadów bio powstało na terenie Państwa posesji tyle, że nie mieszczą się one do pojemników to dobrym pomysłem jest zawiezienie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Tego typu przybytek mieści się na terenie każdej Gminy, jego zadaniem jest odbieranie odpadów problematycznych i takich, które powstały w nadmiarze. PSZOK – i nie pobierają opłaty za przyjęcie śmieci od osób prywatnych, które mają złożoną deklarację odpadową.

 

Gdzie wyrzucać odpady bio ?

Gdzie wyrzucać odpady bio ?

 

Zobacz też:

Kontener na odpady remontowe
Koszt wywozu gruzu
Pojemnik na gruz
Wywóz odpadów budowlanych Katowice
Wywóz odpadów budowlanych Koszalin
Wywóz odpadów budowlanych Łódź